Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, februari 07, 2012

Overeenkomst gemeente en kermisexploitanten


De ondertekening
Op 2 februari 2012 heeft de gemeente Loon op Zand een overeenkomst ondertekend met een drietal kermisexploitanten. De kermis- exploitanten nemen in de periode 2012 tot en met 2016 de organisatie van de kermissen in de kernen Loon op Zand en Kaatsheuvel voor hun rekening.

De organisatie van deze kermissen lag tot voor kort in handen van de gemeente Loon op Zand, die daarvoor een extern bureau inschakelde. In 2010 heeft een groep exploitanten de gemeente het voorstel gedaan de organisatie van deze kermissen over te nemen. Deze vorm van organisatie zou volgens hen kostenbesparend zijn voor zowel de exploitanten als de gemeente.

Op basis van een proefovereenkomst, heeft burgemeester Wim Luijendijk de organisatie van de kermissen in het jaar 2011, namens de gemeente Loon op Zand, overgedragen aan de heren Sipkema, Oudsen en Van Dam. Evaluatie heeft uitgewezen dat er daadwerkelijk op kosten is bespaard en dat er een
verminderde inzet van de gemeentelijke organisatie nodig was. Vanwege dit goede verloop en het opgebouwde vertrouwen in de nieuwe organisatie heeft de gemeente ervoor gekozen de overeenkomst met vijf jaar te verlengen. De organisatie van de mini kermis tijdens het Pleinfestival is en blijft in handen van de Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel. De kermis Loon op Zand vindt plaats van 17 tot en met 20 mei 2012. De kermis in Kaatsheuvel is van 29 juni tot en met 3 juli 2012.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home