Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 15, 2012

De Efteling is een goudmijn voor de regio

KAATSHEUVEL – Met groot genoe­gen beluisteren ze bij McDonald’s in Waalwijk de fileberichten. En indien er grote verkeersopstoppin­gen van of naar attractiepark de Ef­teling zijn, weten ze meteen dat ze tien, vijftien medewerkers extra op moeten roepen. Niet voor niets staat McDonald’s in Waalwijk qua bezoekersaantallen in de nationale top-15 van het snackconcern. En dat heeft rechtstreeks te maken met het recreatiepark, aldus Ron Michels, directeur van zeven van de in totaal 223 McDonald’s- vesti­gingen in het land. En ook Piet den Hartog, eigenaar van Albert Heijn in Kaatsheuvel, hoort het Drents, Gronings, Fries, Vlaams en Duits met uitzonderlijk veel plezier in zijn winkel aan. Want al die verschillende dialec­ten en talen zorgen voor directe omzet in zijn supermarkt. Ook hij is maar wat blij dat de Efteling na­bij is. Op 2 kilometer te voet en 4 kilometer met de auto ligt Bosrijk, onderdeel van de Efteling. „Precies weet ik het niet. Maar er zijn da­gen dat ik meer andere dialecten dan het Brabants in mijn winkel hoor. Dan weet ik dat het lekker druk is in Bosrijk. Wat mij betreft mag het recreatiepark zonder meer nog uitbreiden.” De Albert Heijn van Piet den Har­tog, de Waalwijkse McDonald’s maar ook het Esso- benzinestation van Harry Krol aan de Mid­den- Brabantweg - net om de hoek bij de Efteling - pikken een graan­tje mee van de aanwezigheid van het sprookje in Kaatsheuvel. Krol: „Wij hebben altijd topdrukte rond een uur of vijf, zes. Niet geheel zonder toeval is dat net het mo­ment dat de Efteling zo’n beetje dicht gaat.” Maar er zijn honderden andere be­drijven die direct profijt hebben van de Efteling. Het pretpark zorgt voor omzet en werkgelegenheid. Zonder overdrijving vormt de Efte­ling een van de pijlers onder de re­gionale economie in Midden-Bra­bant. Vorig jaar had het attractie­park ruim 1500 leveranciers van de meest uiteenlopende produc­ten en diensten. Zo bouwde bij­voorbeeld bouwconcern Heijmans Bosrijk, zorgt stucadoorsbedrijf L&L uit Sint-Michielsgestel voor de wanden en muren en bezorgt patissier Robert van Beckhoven uit Oisterwijk zijn taarten. En zo zijn er talloze andere voorbeelden. Met veel van die bedrijven - veelal gevestigd in een straal van zo’n 40 kilometer rondom de Efteling ­heeft de zestigjarige vaak langduri­ge en zeer intensieve relaties. In menig geval al tientallen jaren. Zo komen werknemers van het Uden­houtse Jos van den Bersselaar Con­structie al 54 jaar op het park. Het bedrijf leverde - ‘als een soort huis­leverancier - de stalen traptrein­tjes, de wagons van de stoomtrei­nen en talloze constructies in staal voor attracties als het Spookslot, Fata Morgana, Piraña, Droom­vlucht en Villa Volta. Maar ook de aluminium afvalbakken en de tal­loze stalen hekken waar je als be­zoeker staat te wachten om toe­gang te krijgen tot een attractie ko­men uit Udenhout. Algemeen-directeur Hans van den Bersselaar: „ De groei van de Efte­ling heeft mede geleid tot de ex­pansie van ons bedrijf en dat van vele anderen. Door een klant als de Efteling zijn we zo hoog op de kwaliteitsladder gestegen. Het eco­nomisch belang van het park is zeer groot. Vooral ook omdat ze veel kopen en uitbesteden in de re­gio.” Er zijn regionale bedrijven die vrij­wel dagelijks bij de Efteling zijn. Zo komen er vijf dagen in de week drie vrachtwagens van de firma Van Oers uit Boxtel naar Kaatsheu­vel om daar frites, frikandellen, broodjes en allerlei andere etens­waren te bezorgen. En dat al gedu­rende zo’n 35 jaar, aldus Maxim Hurkmans, algemeen directeur van Van Oers Holding. „Inder­daad, we zijn blij met de Efteling als grote klant. En gelukkig voelen we ons daar beiden heel senang bij.” Hurkmans, die 250 medewer­kers heeft, schat in dat de Efteling zo’n 4 tot 5 procent van de totale omzet vormt, die jaarlijks uitkomt op zo’n 100 miljoen euro. „Wij zijn een beetje meegegroeid met de Efteling. We kunnen lekker met ze schakelen en inspelen op hun wensen. Dat maakt onze band heel sterk.” Ook medewerkers van Hoppen­brouwers Elektrotechniek uit Udenhout zijn dagelijks op het pretpark te vinden. Om een sto­ring op te lossen, inspecties uit te voeren of te bouwen aan een nieu­we attractie. „Er zijn perioden ge­weest dat we dertig, veertig man rond hadden lopen”, aldus alge­meen directeur Henny de Haas. „We hebben een goede relatie met de Efteling. We passen ook qua cultuur heel goed bij elkaar. Net als de Efteling heerst er bij ons ook een no-nonsense mentaliteit. Wij gaan ook niet voor een zesje.” In de intensieve relaties over en weer schuilt ook wel een gevaar, al­dus De Haas. „De Efteling levert ons zo’n 10 procent van de totale omzet af. Het is onze grootste klant. En als die wegvalt, heeft dat wel degelijk direct invloed op het totale bedrijf. Daar moet je dus wel voor oppassen. Je moet dus wel altijd scherp blijven. Maar aan de andere kant is er ons veel aan gelegen om de Efteling als klant te behouden. Een dergelijke klant in je klantenbestand is een mooi uit­hangbord. Bovendien is het ook enorm leuk dat onze monteurs te­gen hun kinderen of kleinkinde­ren kunnen zeggen dat ze op de Ef­teling werken. Dat spreekt altijd tot de verbeelding.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home