Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, december 12, 2012

'Rap aan de slag voor clubs'

KAATSHEUVEL – De verenigingen in de gemeente Loon op Zand moe­ten niet te lang in onzekerheid ver­keren over hun toekomst. De ge­meente willen in januari verder met partijen in gesprek over de dreigende bezuinigingen op sport en welzijn. Veel verenigingen en instellingen maken zich nog zor­gen over de bezuinigingsplannen van de gemeente.

Volgens wethouder Henk van Ko­men (Gemeentebelangen) wordt gekozen voor een zorgvuldige pro­cedure. „Maar we moeten wel rap aan de slag.” Rond de zomer moet in grote lijnen duidelijk zijn welke kant het met de subsidies op gaat.

Volgend jaar verandert er voor de meeste verenigingen en instellin­gen nog niets. Maar vanaf 2014 worden veel subsidies in enkele ja­ren
helemaal afgebouwd. Dit plan leidde eerder tot een golf van pro­test en acties van bezorgde en bo­ze verenigingen. In 2013 wordt ge­keken in hoeverre de bezuinigin­gen haalbaar zijn en wat precies de knelpunten zijn.

Een bijkomend probleem is dat bij veel verenigingen de sponsorin­komsten
teruglopen. Bedrijven blij­ken in deze economisch moeilijke tijd vaak wat minder gul.

„Maar dit probleem zal bij de ene vereniging weer wat groter zijn dan bij de ander. Daar kijken we ook naar,” aldus Van Komen.

Volgens de wethouder is goede communicatie belangrijk om be­grip te kweken voor de bezuinigin­gen. Toch houdt de gemeente wel rekening met juridische procedu­res. Enkele verenigingen hebben al aangegeven zeker bezwaar in te stellen tegen de bezuinigingen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home