Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 08, 2012

Supermarktboulevard kan echt in Kaatsheuvel

in Kaatsheuvel’ Het plan voor een grote supermarktboulevard in Kaatsheuvel wordt serieus onderzocht.

Een groep ondernemers ziet kan­sen om veel meer winkelend pu­bliek te trekken als alle super­markten naast elkaar gevestigd zijn en niet, zoals nu, verspreid door het dorp.

Nu lopen gesprekken met de su­permarkten Albert Heijn, EmTé, Jumbo, Aldi en Lidl over het plan voor zo’n speciale boulevard. „Ze hebben zéker niet meteen nee ge­zegd”,
weet wethouder Henk van Komen (Gemeentebelangen). „Er wordt echt serieus over gepraat.”

Een speciale regiegroep buigt zich over de toekomst van het kern­winkelgebied in Kaatsheuvel.

Meerdere ondernemers zijn be­trokken bij dit project voor een aantrekkelijker winkelgebied. In januari komen ze naar buiten met hun plannen voor onder meer thema- en funshoppen, het ‘nieuwe winkelen’ en het verster­ken van de keukenboulevard.

Een van de opvallendste ideeën is de ontwikkeling van een super­marktboulevard in de omgeving van de huidige EmTé, aan de rand van het Kaatsheuvelse win­kelgebied. Een plek met veel par­keerruimte,
waar veel mensen op
af moeten komen.

Wethouder Van Komen ziet ook kansen. „Onze supermarkten blij­ken
nu al grote publiekstrekkers”,
stelt hij. „Het zijn goed toegankelij­ke supermarkten waar gratis gepar­keerd kan worden. Meer dan 30 procent van de omzet komt al van buiten Kaatsheuvel.” Een grote su­permarktboulevard trekt wellicht nog meer winkelend publiek, zo is het idee.

Volgens Van Komen hoeft zo’n straat vol supermarkten geen moordende onderlinge concurren­tie te betekenen. „Ieder heeft zijn eigen doelgroep. Je hebt nu al men­sen die altijd naar de Lidl of altijd
naar de Albert Heijn gaan. Ande­ren kiezen steeds voor andere su­permarkten vanwege de aanbiedin­gen. Met een boulevard zit alles bij elkaar.”

Het is wel een hele operatie. De su­permarkten moeten allereerst be­reid zijn te verhuizen. Daar lopen nu ook gesprekken over. Het plan slaagt alleen als álle supermarkten echt op één plek komen te zitten.

Misschien is er zelfs nog wel ruim­te voor de komst van een zesde su­permarkt.
„Volgend jaar moet blijken of het plan kans van slagen heeft”, stelt Van Komen. Het duurt daarna naar verwachting nog wel drie tot zeven jaar voordat de supermarkt­boulevard in Kaatsheuvel echt een feit is.

De regiegroep pleit ook voor een algehele zondagopenstelling in een toeristisch-recreatieve gemeente als Loon op Zand. De supermark­ten
in Kaatsheuvel lopen daarbij waarschijnlijk voorop. Zij willen volgend jaar al iedere zondag open kunnen. Het college wil gehoor ge­ven aan die wens, ondanks groot verzet van een groep kleine winke­liers.

Donderdag neemt de gemeente­raad een definitief besluit over de uitbreiding van het aantal koop­zondagen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home