Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, december 06, 2012

Wethouder van Komen over winkelopenstelling

Waarom is het belangrijk om te kiezen voor een algehele zondagsopenstelling in de gemeente Loon op Zand naar Bredaas model ?
De regiegroep die bezig is met het haalbaarheidsonderzoek rondom de ontwikkeling van het kernwinkelgebied Kaatsheuvel pleit nadrukkelijk voor een algehele zondagsopenstelling in onze toeristisch recreatieve gemeente want dat hoort bij de plannen die zij aan het ontwikkelen zijn met betrekking tot het thema- en funshoppen in het kernwinkelgebied in combinatie met de (door) ontwikkeling van de keuken - en supermarktboulevard.
De SOL heeft al meerdere malen een pleidooi gehouden voor een algehele zondagsopenstelling omdat zij het als een ontwikkeling ziet die hoort bij de veranderingen in de maatschappij en waar het bedrijfsleven op zou moeten inspelen.

Vanuit economisch oogpunt op de schaal van geheel Loon op Zand is het belangrijk dat we als toeristische koopstad te boek komen te staan zodat de bezoekers van de Efteling en de Loonse- en Drunense duinen ook ons kernwinkelgebied meer gaan bezoeken.
Onze supermarkten blijken nu al grote publiekstrekkers te zijn mede door de grote keuze aan goed toegankelijke supermarkten waar gratis geparkeerd kan worden. Meer dan 30 procent van de omzet komt al van buiten Kaatsheuvel. De kleine middenstand profiteert volop mee van deze aanloop vanuit de buurgemeenten en de zondagsopenstelling zal deze trend versterken.
Ondanks al deze positieve effecten zijn we als totale gemeente nog niet klaar voor een algehele zondagsopenstelling en is het verstandig om dit te doen naar Bredaas Model. Dit betekent dat er afspraken gemaakt gaan worden met verschillende groepen ondernemers die ook verschillende behoeften hebben als het gaat om de hoeveelheid open zondagen.
Globaal zijn er drie groepen behoeften te onderscheiden. De grootschalige detailhandel waaronder ook de keuken- en sanitair aanbieders vallen kiezen er voor om 26 zondagen per jaar open te gaan, terwijl de winkeliers in en rond het centrum kiezen voor maar 16 zondagen gekoppeld aan allerlei te organiseren activiteiten op die bewuste zondagen. De supermarkten hebben aangegeven alle zondagen open te willen gaan want ze voelen aan dat de consument daar om vraagt en dat de concurrentie van Tilburg nu al merkbaar is.
Dus geen algehele zondagsopenstelling maar beperkte zondagsopenstelling door het bedrijfsleven zelf gereguleerd en door de terug tredende overheid mogelijk gemaakt. Dit voorstel ligt op 13 december aan de raad voor.

Wat gaat er nu toch nog mis ?
De kleine middenstand en dan met name de winkeliers die met vers producten bezig zijn hebben er bezwaar tegen dat de supermarkten alle zondagen open gaan want zij vrezen dat er daardoor omzetverlies gaat optreden. Dit bezwaar hebben zij in de raad en ook via de pers kenbaar gemaakt en dat zorgt nu voor extra aandacht rondom het vraagstuk zondagsopenstelling.

Deze bezorgde winkeliers hebben al aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de zondagsopenstelling naar Bredaas model maar wel tegen de 52 open zondagen van de supermarkten. Daarmee is duidelijk wat het probleem is en kan er ook gewerkt worden aan een oplossing waarbij het belangrijk is dat partijen met elkaar in overleg gaan om enerzijds dit werkelijke probleem goed te definieren en anderzijds te werken aan een oplossing waardoor alle partijen kunnen blijven werken aan de economische doorontwikkeling van onze fraaie toeristisch recreatieve gemeente. Ik ben daar natuurlijk gaarne toe bereid en heb al aangeboden om met partijen rond de tafel te gaan zitten om vragen te beantwoorden en mee te denken over mogelijke oplossingen.

Bron: site Gemeentebelangen
Auteur: Wethouder Henk van Komen

1 Comments:

Blogger Kaatsheuvel said...

Duidelijk!

06 december, 2012  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home