Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, december 04, 2012

Ophef koopzondag zorgt voor breuk

KAATSHEUVEL – De discussie over de koopzondagen loopt bij de on­dernemers in Kaatsheuvel hoog op. Piet den Hartog is opgestapt als voorzitter van Winkeliersver­eniging Kaatsheuvel (WvK) na for­se kritiek van een groep kleinere zelfstandige winkeliers aan zijn adres. De ontevreden onderne­mers willen niet dat de supermark­ten in Kaatsheuvel volgend jaar ie­dere zondag de deuren kunnen openen. Den Hartog is als eigenaar van de Albert Heijn juist groot voorstander van zo’n ruime zon­dagopenstelling.
De groep kleinere winkeliers roert zich flink in de discussie over de koopzondagen. Burgemeester en wethouders willen gehoor geven aan de wens van de supermarkten om volgend jaar iedere zondag open te kunnen. De gemeenteraad neemt daar deze maand een defini­tief besluit over. De kleinere onder­nemers vrezen een forse omzetda­ling, sluiting van zaken en concur­rentievervalsing als de supermark­ten inderdaad zeven dagen per week open zijn. Toon Rabou van bakkerij Piekfijn is een handteke­ningenactie gestart tegen winkel­openstelling op zondag en tegen het zittende bestuur van de Win­keliersvereniging. Volgens zijn vrouw Marja Rabou is Den Hartog als voorzitter van de WvK vooral opgekomen voor de belangen van de supermarkten. „Er was sprake van belangenverstrengeling.” Hij zou de andere winkeliers slecht hebben geïnformeerd over de plan­nen
voor de koopzondagen, maar ook over de plannen voor het cen­trum en de supermarktboulevard. Den Hartog bestrijdt dat de onder­nemers niet op de hoogte waren van de centrumplannen. „Daar is bij meerdere bijeenkomsten over gepraat.” Volgens Den Hartog is hij zelf als voorzitter van de winke­liersvereniging opgestapt. „ Ik heb nog geen handtekeningen gezien. Wel proefde ik de laatste tijd wat ontevredenheid bij de winkeliers. Daarom ben ik gestopt.” Door het vertrek van Den Hartog heeft de winkeliersvereniging nu een inte­rim- bestuur, bestaand uit Joost Geelen en Toon Rabou.

De kleinere winkeliers hebben de politiek opgeroepen het besluit over de koopzondagen uit te stel­len tot 1 juli. Ze wachten het raads­besluit van 13 december af voordat ze eventueel verder actievoeren. „We zitten nu in de drukste maand van het jaar en we hebben nu geen tijd om politiek te bedrij­ven.”

Volgens de supermarkten is het juist van groot belang dat ze ook op zondag open kunnen. „Het is een belangrijke economische en re­creatieve impuls voor Kaatsheuvel. Gebeurt dit niet, dan komt het he­le centrumplan in gevaar en zien we onze klanten in Tilburg lo­pen”, aldus Bas van Veldhuizen van de Jumbo.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home