Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, december 01, 2012

Verzet tegen zondagopenstelling supermarkten

KAATSHEUVEL – De uitbreiding van het aantal koopzondagen zorgt voor grote verdeeldheid onder on­dernemers in de gemeente Loon op Zand. Burgemeester en wethou­ders willen tegemoet komen aan de wens van de supermarkten in Kaatsheuvel om volgend jaar iede­re zondag open te kunnen. Maar een groep zelfstandige winkeliers is hier fel tegen. Ze spreekt van on­eerlijke concurrentie als de super­markten zeven dagen per week de deuren openen. De verontruste winkeliers roepen de politiek op om het besluit over de koopzonda­gen uit te stellen.

Het college wil het in een toeris­tische- recreatieve gemeente als Loon op Zand mogelijk maken om winkels vaker op zondag te openen. Het kiest daarbij voor het Bredase Model, waarbij het aantal koopzondagen per branche of ge­bied kan verschillen. De onderne­mers moeten daar zelf onderling afspraken over maken.
De supermarkten in Kaatsheuvel zijn er uit. Vier (Albert Heijn, Jum­bo, EM-TÉ en Lidl) willen iedere zondag open kunnen; alleen de Al­di twijfelt nog over zo’n ruime zondagopenstelling.

Veel winkeliers zijn niet te spreken over zo’n aparte regeling voor de supermarkten, die veel vaker op zondag open zullen zijn. De vrees is veel omzetverlies, waardoor uit­eindelijk detailhandel verdwijnt. De tegenstanders hebben in een korte tijd 56 handtekeningen verza­meld om hun protest kracht bij te zetten. Ze uitten donderdagavond hun grote zorgen bij de commissie Bestuur en Middelen. „Het draag­vlak voor deze plannen is niet aan­wezig”, betoogde Marja Rabou na­mens de winkeliers en had scher­pe kritiek op de gevolgde procedu­re. De winkeliers deden een drin­gend beroep op de partijen om het besluit over de verruimde win­keltijdenverordening uit te stellen tot 1 juli als nieuw landelijk beleid rond de koopzondagen van kracht wordt. „ In de tussentijd kan dan gewerkt worden aan een voorstel dat wel gesteund wordt door álle ondernemers”, stelden ze.

Maar wethouder Henk van Ko­men (Gemeentebelangen) pleitte toch voor een raadsbesluit in de­cember. Volgens hem blijven on­dernemers verschillend denken over de koopzondagen. „ Uit een eerdere enquête bleek dat niet alle ondernemers op zondag open wil­len. Maar dat de meerderheid er geen moeite mee had als een an­der dat wel deed. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt ge­weest.” Het beeld dat er te weinig overleg is geweest, klopt in zijn ogen niet. „We zijn al een jaar met deze plannen bezig.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home