Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, november 29, 2012

Kerstcolumn maakt ‘n einde aan ‘n saaie boel

WAALWIJK/ KAATSHEUVEL – ‘Iemand moet het doen.’ Zo luidt de titel van het nieuwste boekje van Sjaak Koolen (60). DeWaalwijkse jour­nalist bundelde vijftig columns die - op één na - de afgelopen drie ja­ren in het Brabants Dagblad, edi­tie Langstraat, zijn verschenen. De opbrengst van het boekje gaat vol­ledig naar het goede doel.

Sjaak Koolen schreef vorig jaar de­cember een prikkelende column over het ontbreken van kerstsfeer in het centrum vanWaalwijk. Die column kreeg de titel ‘Iemand moet het doen’. „Ik liep tegen kerst door de stad en vond dat het een saaie boel was”, vertelt Koolen over de aanleiding voor de co­lumn. „Er stond zelfs nog geen kerstboom op het Raadhuisplein.

In mijn stukje pleitte ik voor meer kerstsfeer inWaalwijk. Met in ie­der geval een kerstboom. En des­noods
met een variant op het gla­zen huis. Waar dan in ieder geval Ina van Cromvoirt, moeder der goede doelen inWaalwijk en uit­baatster van Café City, in moest gaan zitten. Ina pakte de hand­schoen meteen op en daagde mij uit om met haar in het huis te gaan zitten. Een paar dagen later waren de eerste plannen gesmeed voor KersthuisWaalwijk.”

Koolen gaat samen met Van Crom­voirt vier dagen en drie nachten in een glazen gebouwtje zitten op het Raadhuisplein, om geld in te zamelen voor het Toon Hermans Huis en hospice Francinus de Wind. De actie duurt van 13 tot en met 16 december en heeft al aller­lei nevenactiviteiten aangetrokken, zoals een ijsbaan, een kerstmarkt en optredens. RTV Midden Bra­bant zendt het allemaal uit.

Sjaak Koolen besloot zijn column, die zoveel gevolgen had, te publice­ren in een boekje. Samen met an­dere
columns die van zijn hand zijn verschenen. „In 2009 bracht ik mijn eerste boekje uit, ‘De reü­nie’. Ook dat was een verzameling columns. Sindsdien heb ik er weer zo’n honderd geschreven, dus keu­ze genoeg. Omdat de drukkosten van mijn laatste bundel volledig ge­door
sponsord zijn, kunnen we de hele opbrengst aan het Kersthuis schen­ken.” Van ‘Iemand moet het doen’ zijn er duizend gedrukt. Koolen hoopt ze allemaal kwijt te raken. „Via voorbestellingen zijn er al driehonderd verkocht.”

Een goede column moet volgens Koolen aan een paar eisen vol­doen. „Hij moet de lezer aan het la­chen maken of aan het denken zet­ten. Bij mij moet er ook veel zelf­spot in zitten. Mijn columns ver­schijnen in een dagblad en haken dus meestal aan bij de actualiteit.

Maar soms gaan ze gewoon over een praatje dat ik op straat maak­te. Of over een reclamebord voor een sekslijn. Uiteraard neem ik de politiek ook op de korrel, maar niet altijd. Dat zou voor de lezer gewoon te saai worden.” Op elke column die Koolen publi­ceert, komen wel enkele reacties binnen. Positief of negatief, het hoort er allemaal bij, aldus de jour­nalist.
‘Iemand moet het doen’ zorgde voor extra veel reuring.

Een andere opvallende column was ‘Het tasje van Van Dijk’. „Ik denk dat ik daar wel honderd reac­ties op kreeg, ook via twitter en facebook. In dat stukje heb ik het over het draagtasje van de kleding­zaak, dat door veel mensen ge­bruikt wordt als pronkmiddel.

Ook als ze kleding bij de Zeeman hebben gekocht. Kennelijk was dat erg herkenbaar.” Het geheim van een goede column zit hem soms ook in geduld. „Als ik me heel erg opwind over iets, weet ik dat ik het onderwerp eerst even moet la­ten zakken. Schrijf je er meteen over, dan verlies je de nuances uit het oog. Dan is het resultaat niet
tevredenstellend.”


‘Iemand moet het doen’ (72 pagina’s) is te koop bij de Waalwijkse boekwin­kels Plantage en The Read Shop voor 8,95 euro. Bestellen kan ook via de website
www.vangtb.nl

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home