Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, november 29, 2012

SMC naar rechter

KAATSHEUVEL -Stichting Multifunc­tionele Centra (SMC) stapt naar de rechter. Het bestuur legt zich niet neer bij de dreigende bezuini­gingen van de gemeente Loon op Zand. Het vreest straks de tarieven voor gebruikers van De Werft in Kaatsheuvel en De Wetering in Loon op Zand te moeten verho­gen als de plannen van de gemeen­te doorgaan. Volgens SMC-voorzit­ter Thieu Eijkemans stuit dat ook op groot verzet van de verenigin­gen. „Er wordt al gesproken over acties”, zo stelt hij.

De stichting, waaronder De Werft en De Wetering vallen, vindt dat het dit jaar recht heeft op een ge­meentelijke subsidie van 997.000 euro. Maar de gemeente houdt voorlopig vast aan een bedrag van ruim 940.000 euro. „We kregen dit pas in de zomer te horen”, stelt Eijkemans. „Het is veel te kort dag om dit jaar nog even 50.000 euro extra te bezuinigen.” De gemeente deelt de kritiek van SMC niet. Ze wacht op voorstellen van de stich­ting om binnen het beschikbare
budget van zo’n 940.000 euro te blijven. „Dat is alleszins redelijk”, stelt het college.

De stichting verzet zich ook tegen de verdere (bezuinigings)plannen van de gemeente. Zo moet de SMC het volgend jaar met 50.000 euro minder doen. Deze bezuini­ging loopt in 2014 verder op tot een ton. „Er wordt flink bezuinigd op accommodatiebeleid”, stelt Eij­kemans, „maar dat geld wordt vrij­wel allemaal bij onze stichting weggehaald.”

De SMC heeft bij de gemeente offi­cieel bezwaar gemaakt tegen de plannen. Maar deze zijn allemaal afgewezen. Daarom wordt nu de gang naar de rechter gemaakt.
Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend. Eijkemans vindt dat de ge­meente een gevaarlijke weg in­slaat. „Als dit doorgaat, moeten wij straks noodgedwongen onze huren verhogen. Dat treft het vere­nigingsleven, waarop de gemeente ook al fors wil bezuinigen. Zij wor­den zo dubbel gepakt. Met dit be­leid gaat het verenigingsleven naar de filistijnen.”

Het verbaast Eijkemans ook dat de SMC in zijn ogen zo weinig betrok­ken wordt bij het plan voor een nieuw gemeenschapshuis bij het Bruisend Dorpshart in Kaatsheu­vel. „SMC en gemeente tekenden eerder een intentie-overeenkomst voor dit project. Maar veel gaat bui­ten ons om.” Volgens hem is in af­wachting van de nieuwbouw al ja­ren zo min mogelijk geïnvesteerd in de huidige Werft. „Maar dat kan zo niet blijven.” Wethouder Henk van Komen (Gemeentebe­langen) stelt dat wel degelijk ge­sproken wordt met SMC. „We moeten nog kijken naar welke rol zij in de plannen gaat spelen.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home