Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

maandag, november 26, 2012

Ruzie ziekenhuizen en VGZ en CZ

Behandeling patiënten met hartritmestoornissen in TweeSte­den wordt niet vergoed.

Patiëntenorganisatie ICD-dra­gers is woedend op zorgverzeke­raars CZ en VGZ.


Onbegrip bij de twee Tilburg­se ziekenhuizen.


TILBURG –
Het TweeSteden zieken­huis heeft een groot conflict met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Behandeling van ICD-patiënten met hartritmestoornissen in het specialistische centrum van het TweeSteden in Tilburg wordt niet door deze verzekeraars vergoed.

Het TweeSteden steekt nu samen met het St. Elisabeth zelf twee mil­joen euro in het uitvoeren van 60 van deze zogenaamde ICD-implan­taties om te voorkomen dat het zijn ministeriële vergunning kwijt­raakt vanwege een te lage ‘omzet’.

„Volkomen belachelijk en kosten­verhogend”, aldus Marinus Split, voorzitter van de patiëntenvereni­ging van ICD-dragers Nederland (Stin), die namens de patiënten in Midden- en Noordoost-Brabant bij CZ protest heeft aangetekend.

Het TweeSteden ziekenhuis, dat de ingrepen ook namens het St. ELisabeth uitvoert, begrijpt de on­wil van de zorgverzekeraars niet. De afgelopen jaren zijn veel tijd en geld gaan zitten in de inrichting van de kliniek en de opleiding van de cardiochirurgen. Het zieken­huis implanteert al 10 jaar pacema­kers en is dottercentrum.

„We staan op de witte lijst van de
inspectie Volksgezondheid en zijn aangewezen als specialistisch cen­trum. Zorgverzekeraars zoals Ach­mea willen wel een contract met ons”, aldus de raad van bestuur.

CZ-woordvoerster Marie-José van Gardingen: „Dat het TweeSteden deze ingreep aanbiedt, wil niet zeg­gen dat wij een contract met hen moeten afsluiten. Zij zijn zonder overleg begonnen deze operaties uit te voeren. Wij kiezen voor con­centratie van deze specialistische zorg bij enkele ziekenhuizen. In dit geval Breda en Eindhoven.”

Volgens Split is dat onzinnig. „Het verhaal druist in tegen het kabi­netsbeleid om chronische zorg dicht bij huis te concentreren.” CZ heeft in de stad Nijmegen bijvoor­beeld wel twee ziekenhuizen ge­contracteerd, maar in Noordoost­en Midden-Brabant kunnen hart­patiënten alleen in de centra in Breda of Eindhoven terecht.

Split: „ De zorg in het TweeSteden ziekenhuis is ook nog eens 5.000 euro per patiënt goedkoper.”

Wanneer CZ en VGZ volharden in hun afwijzing kunnen 600 Bra­bantse ICD- dragers straks niet meer in het TweeSteden terecht voor hun halfjaarlijkse controles.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home