Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, november 30, 2012

Loon op Zand wil inspelen op grote vraag naar huurwoningen

KAATSHEUVEL – Loon op Zand gaat nog sterker inzetten op de bouw van huurwoningen. Vooral bij se­nioren en starters wordt huren steeds populairder. De gemeente wil inspelen op de snel verande­rende woningmarkt. Daarom heeft ze alle bouwprojecten nog eens goed tegen het licht gehou­den. Er moet niet te veel tijd meer gestoken worden in te onzekere en risicovolle initiatieven.

De gemeente Loon op Zand mag de komende tien jaar ruim 1.000 woningen bouwen. Er liggen diver­se bouwplannen voor de drie dor­pen. Waar de gemeente niet op zit te wachten zijn zaken als leeg­stand, desinvesteringen en te veel onderlinge concurrentie tussen bouwprojecten. Daarvoor zijn dui­delijke keuzes nodig.
Het bureau Gerrichhauzen en Part­ners heeft een quick scan gemaakt van het woningbouwprogramma 2012. Belangrijke vraag daarbij is welke bouwprojecten met voor­rang uitgevoerd moeten worden en welke niet. Eén van de conclu­sies is dat Loon op Zand zich de komende jaren nog méér moet richten op de huursector en het minder dure koopsegment. Vooral bij de huurwoningen voor senio­ren dreigt een tekort.

De vraag naar duurdere eengezins­woningen, appartementen en tweekappers en vrijstaande wonin­gen neemt juist af. Veel van dit soort projecten zouden daarom naar achter geschoven kunnen worden.

De gemeente heeft nu een lijst met kansrijke plannen, onzekere plannen en risicovolle bouwplan­nen. Die laatste categorie heeft
voorlopig geen prioriteit meer. Bij het samenstellen van de lijst is niet alleen gekeken naar de vraag op de woningmarkt. Diverse pro­jecten in de dorpen zijn al ver in uitvoering en moeten nu ook echt snel afgerond worden. Daarnaast zijn er bouwplannen die voor het beeld van het dorp heel belangrijk zijn. Zo staat de woningbouw in het Bruisend Dorpshart in Kaats­heuvel heel hoog op de prioritei­tenlijst.

„De lijst is niet in cement gego­ten”, benadrukt wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3). „Er kunnen re­denen zijn dat een plan weer meer prioriteit krijgt of juist niet. We houden de ontwikkelingen op de woningbouwmarkt in ieder geval goed in de gaten. Door duidelijke keuzes kunnen we de gemeentelij­ke middelen in ieder geval efficiën­ter inzetten.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home