Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, februari 28, 2013

'Heemkunde Kaatsheuvel niet in gemeenschapshuis'

Kaatsheuvel - Het bestuur van heemkundekring ‘De Ketsheuvel’, is boos op de gemeente Loon op Zand. Na enkele bijeenkomsten met toekomstige andere gebruikers van het nieuwe ‘gemeenschapshuis ’op het Marktplein, zoals de KBO, de bridgeclub en het gehandicaptenplatform, kreeg het bestuur van het bureau ICS die de gemeente bijstaat met de invulling van het Dorpshart telefoontje dat de club niet welkom was in het nieuwe gebouw. “Als de Werft afgebroken wordt, dan staan we dus op straat”, aldus een zwaar teleurgestelde Jan van Best. Na het vertrek van Thebe uit de Werft vulde de heemkundekring de lege ruimte in de Werft permanent in. De Werft wordt in de nieuwe plannen gesloopt. Het meest teleurgesteld is het bestuur in de houding van het gemeentebestuur en van wethouder Henk van Komen in het bijzonder. “De gemeente neemt zelf nog niet eens de moeite om ons te bellen. We moeten de boodschap van ICS horen”, zegt Kees Grootswagers. “Tijdens de laatste bijeenkomst van mogelijke gebruikers, waar de wethouder verklaarde dat ze niemand in de kou laten staan, zijn we weggelopen. We hadden er niets meer te zoeken”, aldus van Best. “Op de vraag of er een alternatief was kregen we te horen dat we nog een uitnodiging ontvangen voor een volgend gesprek. Maar de wethouder wilde niet zeggen of er überhaupt alternatieve mogelijkheden zijn. Ze geven gewoon geen antwoord en we weten dus ook niet welke huur we moeten gaan betalen”, aldus van Best. Naast de huisvesting heeft de heemkundekring nog een financieel probleem. “We komen niet alleen op straat te staan, maar daarnaast wordt onze subsidie in drie jaar tot 0 euro afgebouwd”, aldus Grootswagers, die aangeeft dat de heemkundekring de gemeente gratis adviseert op het gebied van monumentenzorg, de straatnamencommissie en cultuur en historie. Na het weglopen uit de vergadering heeft de heemkundekring niets meer gehoord van de gemeente. “We wachten op de uitnodiging en we laten ons maar verrassen. Maar veel vertrouwen hebben we er niet in”. Volgens wethouder Henk van Komen heeft de heemkunde de zaak wat opgeblazen. Tijdens de gebruikers overleggen hebben wij laten weten dat het niet eenvoudig zal zijn om onderdak te vinden voor de heemkunde. “De vereniging werkt met gevoelig materiaal en het ledental groeit snel”. Volgens de wethouder heeft de gemeente nog tot 2015 de tijd om alternatieven te zoeken. “Wij zullen in gesprekken die alternatieve ruimtes aanbieden”.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home