Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 24, 2012

'Stuur de ME erop af"

KAATSHEUVEL – De drie onrustige carnavalsnachten in Kaatsheuvel zijn reden voor een grondige eva­luatie door gemeente Loon op Zand en de politie. Bij het overleg wordt ook gekeken naar eventuele extra maatregelen om een herha­ling van dit soort ongeregeldheden te voorkomen. Overigens bleef het in de nacht van dinsdag op woens­dag rustig.

Wat nu de eventuele vervolgstap­pen gaan worden, was gisteren nog niet bekend. „We houden de komende tijd in ieder geval extra toezicht in Kaatsheuvel”, bena­drukt de politiewoordvoerster.

De problemen tijdens carnaval zijn veroorzaakt door een groep van zo’n vijftig relschoppers uit Kaatsheuvel en omgeving. Ze zorg­den drie nachten achter elkaar voor een grimmige sfeer.

In de nacht van zondag op maan­dag moest de politie zelfs wapen­stokken gebruiken. Die nacht werd één 17-jarige Kaatsheuvel­naar
opgepakt. Het aantal arresta­ties lijkt gering. Volgens de politie­woordvoerster is het niet altijd een­voudig om aanhoudingen te ver­richten als zo’n grote groep zich op straat bevindt.

„ Je kunt mensen niet zomaar op­pakken. Het is vaak lastig om te achterhalen wie wat precies doet”, legt ze uit. Er loopt in ieder geval nog een onderzoek naar een moge­lijke
mishandeling. Gisternacht werden overigens wel twee 17-jarige jongens uit Loon op Zand aangehouden, omdat zij over een auto liepen. Maar dat staat los van de ongeregeldheden van de af­gelopen nachten.
Als het in de nacht van dinsdag op woensdag wel weer uit de hand was gelopen, had de politie van VVD- gemeenteraadslid Jacky Smit hard mogen optreden. Op haar weblog noemt ze de hele gang van zaken ‘te bizar voor woorden’. „ Als er weer rottigheid dreigt, mag wat mij betreft de ME komen en de veroorzakers oppakken”, schrijft ze.

Volgens haar is het ‘gedonder tus­sen jongelui en politie in ons dorp­je heel jammer voor het imago van het carnaval’.

Burgemeester Wim Luijendijk heeft eerder ook laten weten dat wat hem betreft grenzen ver over­schreden
zijn.
Het probleem speelt al langer. De politie houdt al enkele weken extra toezicht in het Kaatsheuvelse centrum. Aanleiding hiervoor was een grote vechtpartij in de omge­ving van de Schotsestraat, waarbij agenten bedreigd en beledigd zijn. Een deel van de groep die hierbij betrokken was, heeft zich waar­schijnlijk ook tijdens het carnaval misdragen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home