Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, juli 31, 2012

Loon op Zand gaat 500 bomen kappen

Kaatsheuvel - Loon op Zand gaat in augustus en september onge­veer 500 bomen kappen. Het gaat om oude bomen en bomen die ge­breken vertonen. De te kappen bo­men staan verspreid in de hele ge­meente Loon op Zand.

De bomenkap vloeit voort uit een grote inspectie die over drie jaar is uitgespreid. Loon op Zand telt on­geveer 14.000 bomen die onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Bomen die op risicovolle plaatsen staan ( bijvoorbeeld langs een drukke ver­keersweg) of grote oude, monu­mentale
bomen worden elk jaar ge­controleerd door boominspec­teurs.
Uit de inspectie moet blijken hoe de toekomst van een boom er uit ziet. Vaak blijft het bij snoeien, maar als het niet anders kan, komt de bijl er aan te pas. Bomen die in slechte staat verkeren en (op ter­mijn) gevaar opleveren voor hun omgeving worden periodiek ge­kapt. Bij ernstige aantastingen met direct gevaar voor de omgeving volgt een noodkap.

Deze week begint het laatste deel van de driejarige controles. Daarna worden rond de 500 aangewezen bomen geveld.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home