Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, maart 01, 2013

Gemeente gaat bedrijvenpark opknappen


Kaatsheuvel - De gemeente Loon op Zand gaat de bedrijventerreinen opknappen. De gemeente wil de bereikbaarheid verbeteren, de parkeerdruk verlagen de (verkeers)veiligheid vergroten en de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. Met de opknapbeurt is een bedrag gemoeid van 776.000 euro. Volgens wethouder Henk van Komen (Gemeentebelangen, economische zaken neemt De provincie neemt de helft van de kosten voor haar rekening zodat de kosten voor de gemeente Loon op Zand 338.000 euro bedragen. Met de aanleg van een tweerichtings fietspad ten noorden van de Belgiëstraat en de aanpassing van het kruispunt Belgiëstraat – Amerika wordt de ring om Kaatsheuvel compleet gemaakt. Gelijktijdig wordt er een lege mantelbuis voor glasvezel aangebracht. In de toekomst kan de mantelbuis door alle bedrijven gebruikt worden. De werkzaamheden starten medio maart en worden uitgevoerd door BAM wegen BV. Het maatregelenpakket voor het groen moet nog verder worden uitgewerkt. Om de terreinen veiliger te maken worden er 50 lichtmasten met letverlichting bijgeplaatst. Volgens de gemeente is de parkeerdruk de laatste jaren erg toegenomen. Met de komst van het fietspad aan de noordzijde van de Belgiëstraat vallen veel uitwijkmogelijkheden weg. Met de realisatie van 35 extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte is de parkeerbalans meer in evenwicht. Verder is in de huidige situatie de overgang van woonwijk naar industrieterrein niet of niet goed te zien. Samen met de hoofdentree aan de Bevrijdingsweg worden deze punten aangepakt. De plannen hiervoor worden samen met de SOL uitgewerkt. In maart worden de ondernemers bijgepraat over de plannen. Volgens wethouder van Komen moeten de werkzaamheden vóór 1 juli gereed zijn.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home