Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, juli 05, 2013

Nieuwe weg tussen Gildeweg en Kasteellaan geopend

Succesvolle afronding eerste werkzaamheden ontsluitingsweg Molenwijck- Zuid Donderdag 4 juli is het eerste deel van ontsluitingsweg Molenwijck-Zuid tussen de Gildeweg en Kasteellaan in Loon op Zand geopend voor verkeer. Tijdens een kleinschalige feestelijke bijeenkomst opende wethouder Gerard Bruijniks de nieuwe Kasteelhoevenweg en rotonde, in het bijzijn van omwonenden en andere betrokkenen. 

Na een langlopend voortraject, voltooide de gemeente Loon op Zand samen met aannemer KWS binnen vier maanden dit eerste deelproject in de nieuwe ontsluiting van Loon op Zand op de rijksweg N261. Met de nieuwe weg en rotonde wordt Molenwijck op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze ontsloten. Zo wordt de Kasteellaan de hoofdontsluiting naar de gereconstrueerde N261 toe. Verkeer wordt door de nieuwe ontsluiting steeds meer geweerd uit het centrum. Het doel van de gemeente om Loon op Zand duurzaam leefbaar te maken én houden is daarmee nu al voor een deel bereikt. Na een welkom aan alle genodigden volgde een wandeling richting Hydra, waar wethouder Bruijniks het nieuwe kombord onthulde. 

In zijn toespraak sprak de wethouder over een bijzonder moment: “De plannen voor de weg zijn in de loop van de tijd steeds veranderd, van tafel geschoven en weer opgepakt. Het is goed dat iedereen scherp was op zaken als ecologie en leefbaarheid. Alleen zo hebben we dit resultaat kunnen halen. Nu stonden eindelijk alle seinen op groen en het is mooi dat aannemer KWS in slechts een paar maanden dit heeft weten te bereiken.” Met het weghalen van de hekken door wethouder Bruijniks en burgemeester Luijendijk, was de nieuwe Kasteelhoevenweg officieel open voor verkeer. Tijdens een gezellige bijeenkomst na de opening praatten omwonenden en raadsleden met projectbetrokkenen, burgemeester en wethouder na over het vlotte verloop van de aanleg. 

Uitvoering in sneltreinvaart 

De eerste lijnen voor de nieuwe ontsluiting stonden al in 1971 op papier. Maar daarna volgde een lang traject, waarin onder meer grond werd verworven en bestemmingsplannen werden aangepast. Pas in 2010 werd het bestemmingplan onherroepelijk, waarna de gemeente vaart zette achter de plannen. Na afronding van alle studies en inspraak kon uiteindelijk in maart 2013 de schop in de grond. In gestaag tempo werden de nieuwe weg en rotonde aangelegd, als eerste deelproject binnen de nieuwe ontsluiting. Projectleider Johan Kraeima: “Op de korte termijn wordt nog volop gewerkt aan bijkomende zaken. Zo worden de fietspaden ter hoogte van de rotonde komende week afgerond en opengesteld. Ook worden verlichting en ANWB-borden geplaatst en komt er een tijdelijk fietspad naar sportterrein Klokkenberg. Voor het einde van het jaar wordt ook de weg tussen de rotonde en de N261 voorzien van bomen. De provincie zal de rest van de nieuwe ontsluiting naar de N261 rond oktober 2014 hebben afgerond.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home