Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, juni 28, 2013

WSG claimt 9,2 miljoen van oud-bestuurder

Door Marja Klein Obbink BREDA – Projecten die in een kwar­tier tijd van eigenaar verwisselden en tonnen tot, in één geval, 1,3 mil­joen euro in waarde stegen. Zoals in Dinteloord, Fijnaart en Putte. Bouwers die werden geholpen doordat Woningstichting Geertrui­denberg (WSG) de overdrachtsbe­lasting betaalde of zelfs een lening verstrekte. Daarnaast bevoordeel­de oud-directeur Peter Span van WSG familieleden, zoals zijn zoon, dochter en een nichtje, bij de aan­koop van een huis. Dat bleek gisteren in de recht­bank in Breda, waarWoningstich­ting Geertruidenberg een claim van 9,2 miljoen euro tegen de oud-bestuurder heeft opgelegd. Kaatsheuvelnaar Span claimt op zijn beurt ruim 6,5 ton ontslagver­goeding plus 1,7 miljoen euro pen­sioenschade. WSG, dat onder meer betrokken was bij de ontwikkling van het Bruisend Dorpshart en De Els II in Kaatsheuvel, heeft inmiddels 21 miljoen euro aan saneringssteun ontvangen en verkeert in liquida­tie. De eis van WSG is gebaseerd op onderzoek van PriceWaterhou­seCoopers, nadat Span in april 2011 was geschorst na ‘signalen uit het veld dat er iets mis was’. Nog tijdens dat onderzoek volgde ontslag. Span hield zich niet aan de in­structies van toezichthouders Centraal Fonds Volkshuisvesting en de Raad van Commissarissen (RvC). Span ging ermee akkoord dat hij geen vergoeding mee zou krijgen als zou blijken dat er iets mis was. „Ik tekende die overeenkomst, omdat ik ervan uitging dat ik hele­maal niks had misdaan.”Het beeld dat WSG van hem heeft geschetst, heeft er zo ingehakt dat hij, volgens zijn advocaat, verschijnselen heeft van een burn-out. Of er sprake is van zelfverrijking, werd gisteren niet duidelijk. Paral­lel aan het accountantsonderzoek heeft WSG aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en verduis­tering door Span. Dat onderzoek loopt nog. Span beweert dat hij onvoldoende is gecontroleerd door de Raad van Commissaris­sen, de accountant en het Cen­traal Fonds Volkshuisvesting. Maar advocaat mr. Anita Verbeek van WSG hield vol dat ‘alleen Span verantwoordelijk is voor de verliezen’. „Niemand wist van die transacties af. Span opereerde zon­der mandaat van de Raad van Commissarissen.” Overeenkom­sten werden soms achteraf onder­tekend door deze toezichthouder. Geschetst werd het beeld van een voormalig RvC-voorzitter (Frank Staal, red.) die na een telefoontje van Span naar WSG fietste om achteraf zijn handtekening ter goedkeuring onder een contract te zetten. WSG heeft beslag laten leggen op de woning van Span. Uitspraak over drie maanden. Bron Brabants Dagblad

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home