Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, juni 15, 2013

Loon op Zand - CDA steunt Motie van Afkeuring tegen College. En legt uit hoe zij tot deze stap kwam. Op 30 mei besprak de gemeenteraad de voortgang van het project Bruisend Dorpshart. De plannen worden door het College aangepast. Het CDA vindt dat dit besluitvormingsproces niet transparant is geweest. Een motie van afkeuring van de VVD, gesteund door het CDA, volgde. Het CDA roept het College op tot meer samenwerking. Dat verdient het Bruisend Dorpshart en bovendien is het financieel – economisch “Alle hens aan dek”. Samen kunnen we meer! Het Bruisend Dorpshart is een moeizaam project. Het CDA is zich bewust van haar handelen in de tijd dat zij in het College zat. Het CDA maakt geen onderdeel meer uit van het College, maar was en is bereid een constructieve bijdrage te leveren aan de uitwerking en besluitvorming. Het CDA heeft er op aangedrongen dat bij elke verandering de gemeenteraad vooraf wordt geraadpleegd. Na het debat worden belangrijke besluiten genomen. Het College voert uit en legt verantwoording af. . Zo besloot de raad op 15 december 2011 het college uitvoering te geven aan de adviezen van de commissie Baartmans (kosten voor de gemeente: € 8.000,-). Het College dient daarmee op een transparante wijze en met actuele informatie naar de gemeenteraad toe te communiceren zodat de gemeenteraad ‘er ook nog iets van kan vinden’. De recente voorstellen van het huidige College zijn pas achteraf aan de raad gepresenteerd. De collegepartijen gingen akkoord. De oppositiepartijen vinden dat zij hun visie niet vooraf met het College konden delen. Een voldongen feit. Dit is geen incident. Ook nu blijkt dat het College niet vooraf informeert, maar achteraf. Niet transparant en niet democratisch. Deze handelswijze gaat ook nog eens in tegen de adviezen van de commissie Baartmans. Kortom: alle aanleiding tot steun van het CDA aan de motie van afkeuring van de VVD. Het CDA roept het College op om de gehele Raad bij het Bruisend Dorpshart te betrekken. Reden te meer nu het Bruisend Dorpshart wederom kampt met een tegenvaller van € 150.000,-. Kaatsheuvel verdient een Bruisend Dorpshart. Het College dient wat betreft het CDA in te staan voor een zorgvuldig en tijdig overleg van de plannen met de gemeenteraad. Het CDA wil daarin een constructieve rol spelen. In het belang van iedere inwoner van Loon op Zand. Samen kunnen we meer!

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home