Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, februari 09, 2012

Aanpak hardnekkig wangedrag jongeren

KAATSHEUVEL – De politie blijft in ieder geval tot na de carnaval ver­scherpt toezicht houden in het Kaatsheuvels centrum. Na de onge­regeldheden van 21 januari zijn in­middels meer maatregelen geno­men. Drie Kaatsheuvelnaren ( 19 en 18 jaar) die die bewuste nacht waren opgepakt, hebben een brief ontvangen. Hierin staat een duide­lijke waarschuwing. Als ze nog een keer in de fout gaan, wacht een zwaardere ‘straf’.

Burgemeester Wim Luijendijk wil nog niet te veel kwijt over de mo­gelijke maatregelen die genomen worden als deze laatste waarschu­wing niet helpt. Een optie is het opleggen van een gebiedsverbod. „Maar je kunt zo’n maatregel niet zomaar nemen,”, stelt Luijendijk. „ Zo’n verbod moet juridisch echt waterdicht zijn.”

Politie en gemeente tillen in ieder geval nog altijd zwaar aan de onge­regeldheden van een kleine drie weken geleden, waarbij agenten bedreigd en beledigd werden bij
een grote vechtpartij in de omge­ving van de Schotsestraat. Bij het incident waren tientallen mensen betrokken. Uiteindelijk zijn ter plaatse dus drie mannen uit Kaats­heuvel aangehouden.

De politie is de afgelopen twee weekenden extra alert geweest om herhaling van dergelijke misstan­den te voorkomen. „Er is afgespro­ken dat het verscherpte toezicht tot na de carnaval blijft”, aldus Lui­jendijk. „ Daarna kijken we ver­der.”

De overlast door uitgaande jonge­ren houdt in ieder geval de aan­dacht van de gemeente Loon op Zand. Het probleem speelt al lan­ger. Zo worden regelmatig vernie­lingen gepleegd in het Kaatsheuvel­se centrum.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home