Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 24, 2012

Ising blijft strijden tegen ‘ misstanden’ met Kaatsheuvelse sloopwoningen

DEN HAAG/ KAATSHEUVEL – „De leeg­standbeheerder van Interim stopte de oude duplexwoningen aan het Prins Bernhardplein en Monseige­neur Völkerstraat vol met bewo­ners en streek zelf de winst op, hij is niet voor niets ontslagen”, zei Casper Ising deze week tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Ising vroeg eerder aan de gemeen­te Loon op Zand om op te treden tegen de overbewoning van de op de slooplijst staande duplexwonin­gen aan het Prins Bernhardplein en Monseigeneur Völkerstraat in Kaatsheuvel. De gemeente weiger­de dat, waarna Ising via de Breda­se rechtbank naar de Raad van Sta­te stapte. De gemeente vindt Ising geen belanghebbende meer nadat hij zelf eind vorig jaar uit de wo­ning is verhuisd en de overbewo­ning intussen is opgelost.

Volgens Ising huurde woningstich­ting
Casade leegstandbeheerder In­terim in om te zorgen dat de wo­ningen tot aan de sloop niet leeg zouden staan, een soort anti-kraak­verhuur. „ Interim Tony stopte wel zeven of acht huurders tegelijk in de kleine duplexwoninkjes. Dat was niet verantwoord, bovendien voldeden de in de jaren vijftig ge­bouwde woningen niet meer aan
het bouwbesluit”, zei Ising. Hij wil­de dat de gemeente optreedt tegen de misstanden in de woningen, die op termijn door nieuwbouw­woningen vervangen moeten wor­den. Staatsraad C. van Altena vroeg of er al een bouwvergun­ning is verleend voor de nieuwe woningen. Maar de gemeente­woordvoerster zei dat er alleen een ontwerp is waar nog op gestu­deerd wordt. Ising is intussen naar Loon op Zand verhuisd. De ge­meente vindt dat hij dan ook geen belanghebbende meer is. Boven­dien zouden de huidige bewoners Ising niet als hun woordvoerder zien. Ook inhoudelijk is het vraag of er nog een probleem is omdat er niet langer sprake lijkt van over­bewoning. De Raad van State gaat onderzoeken of de gemeente al dan niet had moeten optreden.

Uitspraak volgt over enkele weken.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home