Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, maart 02, 2012

'Mijn huis is geen urinoir'

KAATSHEUVEL – De bewoners van de flat tegenover de There­siaschool in de Gasthuistraat in Kaatsheuvel zijn de overlast van een bushalte voor hun deur, meer dan zat. Een half jaar geleden ver­plaatste Veolia de bushalte (tijde­lijk) van de Nieuwe Markt naar de Gasthuisstraat. Volgens bewoner Gerard van Boxtel gaan de mensen om warm en droog te staan in het tunneltje naar het parkeerterrein van de flat staan. Daarnaast wordt dat gebruikt als fietsenstalling en wordt er geürineerd tegen de gevel van het complex. „Elk half uur staat er een bus precies voor onze uitrit en walmt de diesel naar bin­nen”, aldus Van Boxtel. De meeste overlast wordt veroorzaakt in het weekend als de jeugd gaat stappen. „We hadden op z’n minst ver­wacht dat we een briefje zouden krijgen over de verplaatsing van de bushalte. Volgens van Boxtel, die optreedt namens de andere bewo­ners, weet de gemeente al lang van de problemen. Er zijn zelfs en­kele gesprekken geweest. „Des te bozer was ik toen de aanslag voor de OZB binnenkwam en de WOZ-waarde van onze huizen met 3.000 euro is verhoogd.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het de bedoeling om de bushalte terug te plaatsen naar de nieuwe Markt, waar de mensen kunnen schuilen onder de overkapping. Maar omdat daar veel illegaal geparkeerd wordt, kun­nen de verlengde bussen er niet draaien. „We hebben al extra bor­den geplaatst, maar het zijn vooral mensen die even snel een bood­schap doen en daar parkeren.”

Samen met Veolia wordt nu ge­zocht naar een oplossing. Om tege­moet te komen aan de klachten heeft de gemeente vorige week de gevels en de doorgang met hoge­druk laten reinigen. Ook zijn afval­bakken geplaatst. Volgens een ge­meentewoordvoerder heeft het probleem de aandacht. Maar Van Boxtel en zijn medestanders wil­len maar één ding: ‘die bushalte
moet weg.‘

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home