Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, juli 27, 2012

Casade sluit fusie met WSG uit

WAALWIJK – Woningcorporatie Casade is absoluut niet van plan om samen te gaan met de noodlij­dende Woningstichting Geertrui­denberg ( WSG). „We zijn niet in beeld als fusiepartner en zullen dat ook niet komen”, zegt Casa­de- directeur Roel van Gurp.

Casade is weliswaar groter dan WSG, maar is volgens Van Gurp niet in staat de financiële proble­men van de collega-corporatie op te lossen. WSG sloot de boeken over het jaar 2011 met een verlies van bijna 64 miljoen euro, terwijl
Casade financieel kerngezond is. Van Gurp wijst erop dat Casade en WSG qua bedrijfsvoering niet bij elkaar passen. WSG trad sterk op de voorgrond als projectontwik­kelaar en nam daarbij ontverant­woorde financiële risico’s. De ren­telast liep daardoor op tot 30 mil­joen euro per jaar. Casade betaalt jaarlijks 10 miljoen euro.

WSG zit met vele hectares gron­den in de maag, waarvan bepaald niet zeker is of ze ooit nog zullen
renderen. Casade heeft dat pro­bleem volgens Van Gurp niet. Het is overigens niet zo dat Casade zijn collega in Geertruidenberg in de kou laat staan. Casade nam bijvoor­beeld een deel van de ontwikke­ling van het Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel over van WSG. Ook stapte Casade in het plan voor de herontwikkeling van de vrijkomende locatie van het Dr. Mollercollege inWaalwijk. De cor­poratie werkt daarbij samen met zorginstelling MaasDuinen, die oorspronkelijk in zee was gegaan met WSG. Volgens Van Gurp zijn deze projecten overgenomen om­dat Casade ze belangrijk vindt voor Waalwijk en Loon op Zand. „ Ook wij vinden dat het Bruisend Dorpshart er moet komen en de locatie Dr. Mollercollege goed moet worden herontwikkeld.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home