Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, juli 14, 2012

WSG 64 miljoen euro in de min over 2011


Woning Stichting Geertrui­denberg werkt aan sanering fi­nanciën.

WSG moet voor 150 miljoen aan projecten verkopen of afsto­ten.


Corporatie is op zoek naar fu­siepartner.


door
Marja Klein Obbink GEERTRUIDENBERG – Woning Stich­ting Geertruidenberg ( WSG) heeft in 2011 een verlies geleden van 64,3 miljoen euro. Dat bedrag komt overeen met de eerder uitge­sproken verwachting en is nu be­vestigd in het jaarverslag 2011. WSG is onder meer actief inWaal­wijk
en Loon op Zand. Het verlies is vooral ontstaan door extra waar­devermindering van ruim 40 mil­joen euro van bezittingen ( gron­den en projecten).

Volgens interim-directeur Peter Ruigrok is de continuïteit van WSG in 2012 gewaarborgd dankzij een financiële deelneming van het CFV (Centraal Fonds Volkshuisves­ting). Het CFV heeft een buffer ge­maakt van 25 miljoen euro voor het opvangen van tijdelijke liquidi­teitstekorten.

In 2011 werd duidelijk dat WSG in grote financiële problemen ver­keerde. Bestuurder Peter Span werd aan de kant gezet; tegen hem loopt een civielrechtelijke procedu­re. De corporatie zou onder zijn leiding te grote financiële risico’s
hebben genomen, door onder meer de aankoop van gronden. WSG wil een deel van de geleden schade op hem verhalen.

De nieuwe man, Ruigrok, trad in april 2011 aan. Het jaarverslag meldt nu ook het salaris van de topman: van april tot december was dat 542.890 euro, inclusief btw en autokostenvergoeding. De beloning is per 1 december 2011 met 20 procent verlaagd.

Ruigrok kreeg als opdracht om voor 150 miljoen euro aan projec­ten af te stoten. In 2011 zijn acht­tien ‘strategische posities en projec­ten’ verkocht voor 34 miljoen eu­ro, waarbij 4,3 miljoen euro winst is gemaakt. WSG zoekt een fusie­partner en probeert meer projec­ten af te stoten.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home