Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

maandag, juli 09, 2012

St. Jozefkerk wekt interesse bedrijven

KAATSHEUVEL – Twee vastgoedbe­drijven hebben belangstelling ge­toond voor de leegstaande St. Jo­zefkerk in Kaatsheuvel. De eige­naar van de kerk, parochie Kaats­heuvel, wil het gebouw al een tijd verkopen. Maar het valt niet mee om een koper voor het Kaatsheu­velse topmonument te vinden. Pa­rochiebestuurder Christ van We­zel wil nu ook nog niet te vroeg juichen. „Plannen en onderhande­lingen verkeren in een pril sta­dium.”
Wie de ondernemers zijn en wat voor ideeën ze met de kerk heb­ben wordt nog niet bekendge­maakt.
Een serieuze optie is de bouw van appartementen in de kerk. Het gebouw aan het Wilhel­minaplein mag in ieder geval niet plat.

Stichting Beheer en Herbestem­ming Religieus Erfgoed, onder­steund door stichting Boei, heeft onderzoek gedaan naar een moge­lijke herbestemming van het kerk­gebouw. De resultaten zijn nu net bekend. „Het wordt een zware kluif om het gebouw een nieuwe bestemming te geven”, aldus de woordvoerster van Boei. „ Zo is er nogal wat achterstallig onderhoud. Maar er zijn zeker mogelijkhe­den.”

De stichting Boei ziet de kerk het liefst in de toekomst gebruikt wor­den als multifunctioneel gebouw, bijvoorbeeld voor sociaal-culturele activiteiten. Volgens de woordvoer­ster heeft zich ook een partij ge­meld voor een ‘multifunctioneel gebruik’ van de St. Jozefkerk. „Maar die wil het gebouw niet ko­pen, alleen beheren.” Dat wordt dus financieel een wat lastig ver­haal.
De bouw van appartementen is ook een optie, maar dan moet de Kaatsheuvelse kerk veel forser ver­bouwd worden.
De rechter heeft de St. Jozefkerk vorig jaar aangewezen als topmo­nument, nadat de Stichting Erf­goed Kaatsheuvel ( STERK) zich met succes verzet had tegen een dreigende sloop van het gebouw. Die uitspraak betekende een forse tegenvaller voor het Kaatsheuvelse parochiebestuur. Het had de kerk willen verkopen aan de Tilburgse projectontwikkelaar Remmers. Het bedrijf had plannen om de kerk te kopen, slopen en daarna woningen te bouwen op die loca­tie. Maar door de monumentensta­tus van het gebouw ketste die deal af.

Volgens het parochiebestuur vormt de al jaren leegstaande kerk nog altijd een financieel blok aan het been. Het wil graag verlost worden van deze kosten. „Maar het valt in deze tijd niet mee om een koper te vinden”, stelt Van Wezel vast. „Iedereen is toch voor­zichtig.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home