Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, juli 19, 2012

Oplossing voor behoud kerkhof Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Stichting Maasduinen gaat in overleg met heemkundekring De Ketsheuvel de begraafplaats aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel onderhouden. Een deel van het kerkhof wordt geruimd.

Het provincialaat missionarissen van de Heilige Familie mag tóch een deel van de begraafplaats van de paters aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel ruimen. Wel moet de monumentale begraafplaats er hetzelfde uit blijven zien.

Ook lijkt een oplossing gevonden voor het onderhoud van het verpauperde kerkhof. De stichting Maasduinen wil deze taak in overleg met heemkundekring De Ketsheuvel op zich gaan nemen.
De begraafplaats van de paters ligt wat verscholen achter op het terrein van zorgcentrum De Vossenberg. Het onderhoud laat te wensen over. Het provincialiaat Missionarissen van de Heilige Familie worstelt namelijk al een tijd met de kosten.
Al in 2010 wilde het de begraafplaats ontruimen of opheffen. De overblijfselen zouden dan naar een andere plek overgebracht worden. Maar de gemeente Loon op Zand wilde geen medewerking verlenen. Volgens haar mag de begraafplaats vanwege de unieke cultuurhistorische waarden niet verdwijnen.
Bij de gemeente ligt nu een minder ingrijpend verzoek van de missionarissen. Het gaat om een ontruiming van een deel van de graven. De stoffelijke resten verhuizen dan van Kaatsheuvel naar een verzamelgraf op het gemeenschappelijke kloosterkerkhof in Teteringen. De begraafplaats achter de Vossenberg behoudt z'n bijzondere elementen. Zo blijven de graven van de weldoeners, de gebroeders Kanters, de Calvarieberg, haagbeuk en de toegangspoort gehandhaafd.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home