Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, oktober 16, 2012

Mix cultuur en gemeente is 'hele puzzel

KAATSHEUVEL – De indeling van het toekomstige gemeenschaps­huis in Kaatsheuvel is een hele puzzel. Als aan alle huidige wen­sen voldaan wordt, zou het ge­bouw te klein zijn. De vraag naar vierkante meters is voorlopig gro­ter dan het aanbod. Volgens wet­houder Gerard Bruijniks (Gemeen­tebelangen) kan dat zeker nog ver­anderen. „Soms valt nog een partij af of hebben toekomstige gebrui­kers toch minder vierkante meters nodig. Dat is gebruikelijk bij dit soort procedures.”

De gemeente wilde eerder een nieuw gemeentehuis én een multi­functioneel centrum (Carré) bou­wen bij het nieuwe Kaatsheuvelse centrum. Maar die plannen voor twee aparte gebouwen bleken ach­teraf te ambitieus. Nu is definitief gekozen voor de bouw van één ge­meenschapshuis van 4.000 m2 met gemeentelijke en sociaal-cultu­rele functies.
De definitieve indeling van dit ge­bouw vergt veel denkwerk en over­leg. In het gemeenschapshuis komt zeker ruimte voor het colle­ge van burgemeester en wethou­ders, de gemeentewinkel, raadzaal en een zaal met in totaal 250 stoe­len. Verder lopen er gesprekken met mogelijke gebruikers als biblio­theek, VVV, De Twern en andere (welzijns)organisaties. Duidelijk is ook dat niet alle ambtenaren een plek kunnen krijgen in het nieuwe gemeenschapshuis. Een deel moet elders gehuisvest worden. Het is nog niet duidelijk waar deze amb­tenaren komen te werken.

Als de definitieve indeling van het gemeenschapshuis bekend is, kan verder gekeken worden naar de buitenkant van het gebouw, dat aan de oostkant van het nieuwe Marktplein gaat verrijzen. „ Het idee is om het in jaren dertig-stijl te bouwen”, aldus wethouder Bruijniks. „Maar er moet nog ver­der gestudeerd worden op de archi­tectuur.”

Een groep omwonenden heeft al aangegeven zeer kritisch naar het ontwerp van het gemeenschaps­huis te kijken. De omwonenden vrezen voor hun uitzicht en moge­lijke inkijk bij hun woning.

Als alles meezit, start de bouw van het gemeenschapshuis volgend jaar september. Het gebouw zou dan in november 2014 opgeleverd kunnen worden.
'Bron: Brabants Dagblad Auteur Michel Koster

Powered by TECNAVIA
Copyright (c)2012 Brabants Dagblad 16/10/

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home