Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, december 27, 2012

Gemeente telde koeien verkeerd: geen dwangsom

BREDA - Het echtpaar Smulders aan de Heibloemstraat in de Moer hoeft geen dwangsom te betalen omdat het meer rundvee zou houden dan de vergunning toestaat. Tot die conclusie komt de bestuursrechter in Breda.
De boerderij heeft sinds 1990 een vergunning voor 69 stuks melkvee, 22 stuks jongvee en 12 meststieren. De gemeente heeft drie controles op het bedrijf uitgevoerd en op grond daarvan in januari 2011 een dwangsom opgelegd.
De rechter vindt dat dit ten onrechte is gebeurd. De gemeente heeft namelijk ook dieren meegeteld die buiten stonden. Er zijn drie controles gehouden. De laatste keer dat dit gebeurde, in januari 2011, kwam het aantal toegestane dieren dat binnenstond niet uit boven het vergunde aantal. Een andere keer was dat wel het geval en de keer daarvoor is geen onderscheid gemaakt tussen dieren binnen en buiten.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home