Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, januari 26, 2013

Loon op Zand gaat evenementenbeleid aanscherpen

Kaatsheuvel - De gemeente Loon op Zand gaat met organisaties van evenementen strikte afspraken maken. Zo komt er één loket voor verenigingen/organisaties die een evenement willen organiseren en moeten de organisaties de door de gemeente beschikbaar gestelde faciliteiten zoals dranghekken zelf gaan betalen. Ook de herstelkosten van schades aan het evenemententerreinen zullen worden doorberekend.

In de huidige situatie worden organiserende instanties door minimaal twee medewerkers van de gemeente benaderd. Volgens wethouder Henk van Komen (Gemeentebelangen)werden in het verleden wel afspraken gemaakt met de organisaties, maar werd er door informele toezeggingen vaak meer gefaciliteerd dan afgesproken. Volgens de wethouder is de nieuwe aanpak niet zozeer een bezuiniging maar een formalisering van het beleid. Loon op Zand kent een grote diversiteit aan evenementen.

Naast grotere evenementen zoals het Kraokfestival, Moers Pinksterweekend en Pleinfestival, vinden nog ruim 80 kleinere evenementen plaats in de drie kernen. Bij de meeste evenementen verzorgt de gemeente veel uitvoerende werkzaamheden. Met de organiserende instanties wordt gecommuniceerd dat zij zelf alle materialen voor een evenement moeten regelen. Indien zij materialen en/of diensten van de gemeentelijke organisatie nodig hebben, kunnen zij deze tegen betaling inhuren. Vooraf wordt duidelijkheid gegeven over de kosten van materialen en/of diensten. De gemeente gaat net als met de sportverenigingen en de sociaal culturele organisaties om de tafel om de subsidie te korten. Een aantal evenementen dat zonder sponsoring worden georganiseerd is uitgezonderd van de voorgestelde nieuwe werkwijze (Sinterklaas, carnaval, Koninginnedag en 5 mei vieringen) Een aantal evenementen dat zonder sponsoring worden georganiseerd zoals de 4 en 5 mei viering en Sinterklaas zijn uitgezonderd van de nieuwe werkwijze.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home