Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zondag, januari 20, 2013

Kleine zelfstandige winkeliers leggen zich neer bij zondagopenstelling.

KAATSHEUVEL – De kleine zelfstan­dige winkeliers in Kaatsheuvel leg­gen zich voorlopig neer bij de zon­dagopenstelling voor supermark­ten. Groenteman Joost Geelen, in­terim- bestuurder van de winke-l­iersvereniging: „De gemeenteraad heeft een beslissing genomen en daar blijft het bij. Die winkels gaan gewoon elke zondag open. Wij moeten nu verder kijken.”

Een meerderheid van de Loonse gemeenteraad heeft ingestemd met een algehele zondagopenstel­ling per 1 maart. Het aantal koop­zondagen kan per gebied of branche verschillen. De onderne­mers moeten daar zelf afspraken over maken. Veel kleinere zelfstan­dige winkeliers in Kaatsheuvel vre­zen veel omzet te gaan verliezen als de supermarkten elke zondag open zijn. Volgens Geelen kwam het besluit van de gemeenteraad op een ongelukkig moment. „Mid­den in de feestmaand. Daardoor hadden we geen tijd om met een reactie op de plannen te komen.”

Om winkeliers de gelegenheid te geven om op één lijn te komen, be­sloot de gemeente de zondags­openstelling pas in te laten gaan op 1 maart.

Dinsdagavond kwam de winke­liersvereniging samen om te pra­ten over de koopzondagen en om een nieuw bestuur te kiezen.

Dat laatste bleek nog niet mogelijk omdat er nog geen onafhankelijke voorzitter gevonden was. Voorlo­pig blijven Joost Geelen en bakker Toon Rabou daarom het interim­bestuur voorzitten.

Geelen: „We hopen zo snel moge­lijk met gegadigden voor de rol van voorzitter
te gaan praten.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home