Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, januari 19, 2013

Loon op Zand gaat hondenpoep te lijf


Kaatsheuvel – Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand wil dat hondenbezitters, als ze hun hond uitlaten altijd een doeltreffend opruimmiddel bij zich dragen. Onder een ‘doeltreffend opruimmiddel’ moet worden verstaan een stevig kunststoffen of papieren zakje al dan niet in combinatie met een schepje of hondenpoepgrijper.  Om de effectiviteit van dit beleid mogelijk te maken moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast. In de APV wordt vastgelegd, zodat de Bevoegd Opsporing Ambtenaren (BOA”s) de bevoegdheid krijgen om hondenbezitters die geen opruimmiddel bij zich dragen te kunnen verbaliseren.  Met de aanpassing van de APV wil het college in 2013 het beleid op het gebied van hondenuitlaten te herijken. Wellicht vraagt de aanpassing van de APV extra opruimvoorzieningen (afvalbakken) en meer losloopgebieden zonder opruimplicht. Dit in relatie tot minder machinale schoonmaak of een lager onderhoudsniveau op dit gebied.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home