Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, januari 10, 2013

Overlast op Kennedyplein neemt weer toe

KAATSHEUVEL – Vernielingen, rom­mel, drugshandel en herrie op de late avond. De overlast door hang­jeugd rond het Kennedyplein in Kaatsheuvel is de afgelopen maan­den weer opgelaaid. Dat zeggen omwonenden van het park.

Recentelijk dieptepunt waren de dagen rond oud en nieuw, toen vuilnisbakken en een bankje wer­den vernield en een heg in brand werd gestoken. Omwonenden trof­fen in het park losgerukte stoepte­gels aan waarmee een hakenkruis was gevormd. Een buurtbewoner, die niet met naam in de krant wil, zegt dat er vuurwerk in zijn rich­ting werd gegooid toen hij de jeugd aansprak op hun gedrag.

De klachten over hangjongeren op het Kennedyplein zijn niet nieuw. De gemeente Loon op Zand heeft de laatste jaren al vaker gepro­beerd de overlast te beperken. Na­dat in 2011 een overkapte hangplek door de gemeente werd verwij­derd, nam de overlast op het Ken­nedyplein af, maar inmiddels heb­ben de hangjongeren er hun plek­je weer gevonden. Als het regent, staat de groep onder een afdakje bij het gebouw DeWestkant.

Volgens een gemeentewoordvoer­ster zijn de problemen bij het Ken­nedyplein bekend. „Er vindt regel­matig overleg plaats tussen jonge­renwerk, politie, woningbouwver­eniging en de gemeente om te be­kijken hoe we jeugdoverlast kun­nen aanpakken. De politie voert frequent controles uit, maar zo­lang de jeugd zich niet schuldig maakt aan gebruik van drank, drugs of rommel maken, mogen ze daar gewoon staan.”

Omwonenden zeggen nauwelijks politie te zien. „ En als ze al ko­men, vliegen de jongeren alle kan­ten uit”, aldus een bewoner, die le­ge zakjes softdrugs laat zien die hij heeft gevonden en foto’s van ver­nielingen. Gemeentebelangen­raadslid Bertus Kemmeren heeft de foto’s inmiddels doorgestuurd naar het college. „ Maar de politie moet daar eens in burger een kijk­je nemen. Dan zien ze wat er speelt”, aldus Kemmeren.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home