Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, januari 19, 2013

Ontevredenheid over Regiotaxi


Kaatsheuvel – Over het gebruik van de Regiotaxi zijn de gebruikers in de gemeente Loon op Zand zeer ontevreden. Dit blijkt uit het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door het bureau Companen uit Arnhem onder mensen die gebruik maken van WMO-voorzieningen. Volgens de ondervragers is de belangrijkste reden van de ontevredenheid over de Regiotaxi de reisafstand, het omrijden en de prijs per rit. De regiotaxi scoort al jaren matig onder de ondervraagden.

Volgens wethouder Wil Ligtenberg (Lijst Loon op Zand, Zorg en Welzijn), leeft het probleem niet alleen in Loon op Zand, maar in heel de regio. De ondervragers adviseren de gemeente dan ook mogelijk samen met andere gemeentes het gesprek hiervoor met de Regiotaxi aan te gaan. Over het algemeen weten de inwoners van Loon op Zand goed waar ze terecht moeten voor een aanvraag voor huishoudelijke hulp en/of een vervoersvoorzieningen. Het Zorgloket in de gemeentewinkel scoort hoog op het gebied van service. Mensen vinden het prettig dat ze thuis bezocht worden (keukentafelgesprekken) om hun aanvraag voor een voorziening toe te lichten. Opmerkelijk is het grote aantal cliënten (38%) dat een herindicatie kreeg. Over de wijze waarop de herindicatie is afgehandeld is 84% tevreden. De ontevredenheid (16%) zit hem vooral bij mensen met huishoudelijke hulp. Vaak omdat het aantal uren is verminderd, terwijl men aangeeft niet met minder uren uit de voeten te kunnen. Een ander opmerkelijk feit is dat Loonse cliënten weinig gebruiken van het Persoons Gebonden Budget(PGB). Slechts een kwart van alle cliënten geeft aan vooraf informatie over de PGB te hebben gekregen. Het grote aandeel dat de informatie niet heeft gekregen laat zich volgens de ondervragers wel nuanceren. Zo kan het zijn dat een groot gedeelte liever zorg in natura ontvangt waardoor verdere uitleg niet nodig is. De cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van de medewerkers van het Zorgloket, de te volgen procedures en de verstrekte voorzieningen geven de ondervraagden aan tevreden te zijn.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home