Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

donderdag, februari 14, 2013

Onrustige carnaval in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL – Vechtpartijtjes, op­stootjes en een grimmige sfeer. On­danks de inzet van extra beveili­gers door de gemeente Loon op Zand beleefde Kaatsheuvel de afge­lopen dagen toch weer een onrus­tig carnaval.

Net als vorig jaar werd het feest in Kaatsheuvel ontsierd door ver­schillende opstootjes, zo laat de gemeente Loon op Zand weten. Zo werd er maandagnacht een fik­se vechtpartij gemeld bij een hore­cagelegenheid aan de Sprang­sestraat, waarbij meerdere perso­nen betrokken waren. Toen de po­litie ter plaatse arriveerde, waren de vechtersbazen echter gevlogen. Er werd alleen een 21-jarige man aangehouden wegens het beledi­gen van agenten. Een woordvoerster van de ge­meente Loon op Zand meldt dat er de afgelopen dagen vijf keer een lokaal horecaverbod werd uit­gedeeld. Eén raddraaier ontving inmiddels ook een brief van de ge­meente Loon op Zand waarin hij gewaarschuwd wordt dat zijn ge­drag hem een gebiedsverbod kan opleveren. „De komende dagen zal de gemeente Loon op Zand in ieder geval nog twee van dit soort brieven versturen”, aldus de woordvoerster.

Ook vorig jaar verstuurde de ge­meente naar aanleiding van onge­regeldheden tijdens de carnavals­dagen een aantal waarschuwings­brieven. Een groep relschoppers zorgde toen voor een grimmige sfeer in Kaatsheuvel. De gemeen­te overwoog zelfs even om de car­navalsactiviteiten op de derde dag af te gelasten. Uiteindelijk ging het feest door met verscherpt toe­zicht. Volgens de gemeente betrof het dit jaar overigens niet dezelf­de groep onruststokers als vorig jaar.

Ondanks de incidenten van de af­gelopen dagen spreekt de woord­voerster van de gemeente van een ‘goede samenwerking tussen de politie, de horecabeveiliging en de ingehuurde particuliere beveili­gers’. De gemeente had bij een particulier beveiligingsbedrijf twee beveiligers ingehuurd, die sa­men met politieagenten op straat surveilleerden. „Door die aanpak zijn er veel vechtpartijtjes en op­stootjes voorkomen”, aldus de woordvoerster.

De onrust beperkte zich niet tot Kaatsheuvel. Vrijdag al werden er ook in Loon op Zand al vier aan­houdingen verricht na een ruzie op het Weteringplein. Daarnaast moest de politie zaterdagnacht in de Loonse en Drunense Duinen optreden om een illegale house­party te beëindigen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home