Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 01, 2013

Persbericht

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
Gebruikers tevreden

De gemeente Loon op Zand voerde onlangs een klanttevredenheidsonderzoek uit onder aanvragers  van individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het algemeen
zijn de gebruikers in grote mate tevreden. In het onderzoek zijn ook verbeterpunten voor de dienstverlening naar voren gekomen.

Net als voorgaande jaren is de overgrote meerderheid van de gebruikers in het algemeen  tevreden over de Wmo-voorzieningen. Dit geldt voor zowel de voorziening Hulp bij het huishouden als voor de overige Wmo-voorzieningen. Tevreden zijn de gebruikers over zowel het proces van de aanvraag en afhandeling als over de kwaliteit van de voorziening zelf.


Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat steeds vaker familieleden van cliënten of hulpverleners Wmo-voorzieningen aanvragen in plaats van de cliënt zelf. Het Persoonsgebonden budget (PGB) wordt door weinig inwoners gebruikt. Degene die hier wel gebruik van maken, zijn in het algemeen tevreden. De huisbezoeken worden erg gewaardeerd, evenals de brede kijk op persoonlijke situaties (vraagverheldering). Over het proces van aanvraag en afhandeling zijn gebruikers ook tevreden. Zij worden alleen niet altijd nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Daarnaast zijn de gebruikers zeer tevreden over de toegewezen huishoudelijke hulp. Veelvuldige wisseling van huishoudelijke hulp wordt als vervelend ervaren, maar komt weinig voor. De onvrede over het aantal toegewezen uren hulp neemt toe.

Een deel van de cliënten is ontevreden over de regiotaxi. De tevredenheid over de overige services (scootmobielen, rolstoelen en woonvoorzieningen) is groot. Cliënten die zelf een aanvraag ingediend   hebben, ontvangen vaker een afwijzingsbeschikking en zijn minder tevreden over het gelopen proces.
Uit het onderzoek blijkt dat het effect van de voorzieningen groot is in de gemeente Loon op Zand. Alleen van de regiotaxi is het effect matig. Een deel van de cliënten (30%) is ontevreden over de Regiotaxi.

Vervolg
Aan de hand van de conclusies onderneemt de gemeente enkele actiepunten. Zo gaat zij met de PGBhouders in gesprek over de meerwaarde van het PGB en onder welke voorwaarden het PGB ingezet kan worden. Inmiddels is hiervoor een werkgroep met inwoners opgestart. Het Servicepunt gaat verder op de ingeslagen weg. In de toekomst wijst zij cliënten nadrukkelijk op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit. Daarnaast probeert ze zoveel mogelijk te voorkomen dat wisselingen in hulp in de huishouding plaatsvindt. Ook houdt zij de signalen in de gaten over de
onvrede over het aantal toegewezen uren voor Huishoudelijke hulp. Verwacht wordt dat de komende jaren de onvrede nog verder toeneemt door (landelijke) bezuinigingen en overheveling van taken naar  gemeenten. Ook hier heeft het Servicepunt een signalerende functie. Ook gaat de gemeente in gesprek met de Regiotaxi om zo verbeteringen in de service voor elkaar te krijgen. Het feit dat inwoners die zelf een aanvraag ingediend hebben, vaker afgewezen zijn, blijft vragen om een goede communicatie. Binnen het Servicepunt is dat een continu punt van aandacht.


0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home