Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, januari 30, 2013

Vervolg op vorig bericht (Pleinfestival)


Kaatsheuvel - Ook ik en naar ik verwacht vele vrijwilligers zijn enigszins "overvallen" door het artikel dat wij voor gemeentelijke materialen voortaan mogen gaan betalen. Al vele jaren, 15 om exact te zijn, zijn er zo'n 60 vrijwilligers heel druk bezig het beachvolleybal weekend tot een onvergetelijk succes te maken. Tel daar nog eens de dagen bij op die het organisatie comité er insteekt en je hebt een organisatie die vele uren en dagen hiermee bezig is.

De gemeente heeft het Mauritsplein aangewezen als evenementen terrein en als dusdanig geschikt gemaakt. Ook wij als beachvolleybal zijn op (extra) kosten gejaagd die de gemeente niet wenste te vergoeden. De marges zijn smal de kosten zijn hoog. Om het toernooi te kunnen organiseren hebben wij al jaren een trouwe groep sponsoren die het ons mogelijk maakt het toernooi te organiseren.

Dit jaar krijgen wij er weer kosten bij, hoeveel? We weten het gewoon (nog) niet, de gemeente geeft tot nu toe desgevraagd geen antwoord.

Het meedenken van de gemeente beperkt zich jaar naar jaar terwijl wij, als organisatie, de moed erin houden, wanneer is de rek eruit? Moeten er dan maar geen evenementen worden georganiseerd.

Is de gemeente niet trots op al haar vrijwilligers? Betalen wij als inwoners van kaatsheuvel al niet veel belasting. De gemeente is er toch voor ons, niet andersom zou je denken. Je krijgt hierbij nu een ander gevoel.

Het ware netter geweest dat de Gemeente met ons voor alle publiciteit had gesproken en haar beweegredenen had toegelicht, nu is er weinig begrip, veel ongeloof, en een haast schofferende manier hoe zij omgaat met de vele en vele vrijwilligers in de Gemeente. Moeten wij dan een gemeente worden waar niets meer te beleven valt? Je leest dat er veel evenementen zijn in de gemeente, waarvan ik denk goh daar zou je trots op moeten zijn en geen afbraakbeleid op moeten loslaten.

Wij als beachvolleybal willen graag door en zijn volop bezig met de voorbereidingen waarbij ik de hoop uitspreek dat de Gemeente ons financieel niet de das om doet.

Namens de organisatie Beachvolleybal

Joost van de Wouw
Secretaris/Penningmeester

1 Comments:

Blogger Kaatsheuvelse Volks Partij said...

Het is inderdaad van de honden besnuffelt dat de gemeente er ook maar aan durft te denken om voor dit soort evenementen dat de gemeente enorme goodwill oplevert geld te gaan vragen voor dingen die anders toch maar ongebruikt op de gemeentewerf staan. Ze hoeven er helemaal niets aan te doen, de vrijwilligers willen de hekken e.d. zelf halen en terugbrengen. Kom op gemeente, laat je niet kennen en laat die zaken gebruiken tijdens evenementen. En dames en heren raadslieden, laat ook jullie stem horen in de raadsvergaderingen.

02 februari, 2013  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home