Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 01, 2013

Supermarkten iedere zondag open

De supermarkten in de ge­meente Loon op Zand zijn van­af 1 maart definitief iedere zondag geopend.

De kleinere winkeliers die zich dat niet kunnen veroorloven denken aan drie speciale koop­zondagen per jaar.


Kaatsheuvel – Tot grote onvrede van de kleinere winkeliers hebben de supermarkten in Loon op Zand aangekondigd vanaf 1 maart elke zondag open te gaan. De onderne­mers van de kleinere winkels en de supermarkten zijn er niet in ge­slaagd om een plan op te stellen waar beide partijen vrede mee kunnen hebben. „Een beperkt aan­tal zondagen open gaan heeft voor ons geen zin. Het is alles of niks”, aldus Piet den Hartog van de Al­bert Heijn in Kaatsheuvel.

Een meerderheid van de Loonse gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met een algehele zondag­openstelling. De kleine winkeliers zagen het besluit met lede ogen aan. In veel gevallen kunnen die ondernemers het zich niet veroor­loven om elke zondag open te gaan. De winkeliers vrezen dan ook veel omzet te verliezen aan de supermarkten.

Om de winkeliers en de super­markten de kans te geven om een gezamenlijke oplossing te beden­ken werd de invoering van de zon­dagopenstelling uitgesteld tot 1 maart. De kleinere winkeliers leg­gen zich echter neer bij het besluit van de supermarkten. Marja Ra­bou van Bakkerij Piekfijn en de winkeliersvereniging: „Het was aan de gemeente om de koopzon­dagen in goede banen te leiden. Het is niet aan de ondernemers te bepalen wie er wanneer open mo­gen.”

Een voorstel om zestien gezamen­lijke koopzondagen vast te stellen bleek volgens Rabou al snel geen haalbare kaart. „ Welke onderne­mer moet dat organiseren? Maar wij kunnen toch niet op zondag open. Onze werkdag duurt veel langer dan alleen de openingstij­den van de winkel. Dat geldt ook voor de slager en de groenteboer.”

Groenteboer Joost Geelen, ook van de winkeliersvereniging, vreest dat er nu een ‘wildgroei’ ontstaat van op zondag geopende winkels. „Iedereen heeft een voor­keur voor andere zondagen. De bouwmarkten gaan het liefst op tweede paasdag open, de tuincen­tra vlak voor de zomer. Het wordt een zootje. De klant snapt er straks niets meer van en dat zal tot terugloop van winkels leiden.”

Volgens Rabou denken de kleine winkeliers nu aan het invoeren van drie speciale koopzondagen met een thema. „Bijvoorbeeld rond de kerstdagen of met Pasen.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home