Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, november 29, 2014


Schot voor de boeg

Ontslag kwam niet als verrassingdoor
 Kees Klijn
I
n 2009 werd Ad van Seeters trainer bij de toenmalige hoofdklasser DESK. Daarna verlengde het bestuur zijn con­tract met nog eens twee seizoe­nen. En ook daarna wilden de geel-blauwen met hem verder.

Vanwege de flexwet moest Van Seeters een contract voor onbepaalde tijd worden aangebo­den. Maar onbepaald heeft geen eeuwigheidswaarde: vorige week besloot het interim-bestuur niet meer met hem verder te gaan.

Spelers en technische staf van het eerste en tweede elftal van DESK, die in het ongewisse waren gela­ten, stonden op hun achterste benen. In een opwelling kwam het wilde plan bij het vlaggen­schip op om tegen Nemelaer niet te spelen. Of in ieder geval met rouwbanden om. Van Seeters wilde daar niets van weten. „Ik houd er niet van om terug te schoppen. Bij alle clubs heb ik integer gewerkt, ook bij DESK.

Daar wil ik niet aan tornen. Zo’n statement doet wel iets met me, hoor. Het betekent dat de jongens pal achter me staan. Het zou mooi zijn geweest als we op het veld een signaal hadden afgegeven.

Met de borst en kin vooruit spelen, laten zien wat we kunnen. Voor jezelf en DESK het beste willen geven.” Dat lukte zondag tegen Nemelaer niet echt: 1-2.
Maar voor Van Seeters speelde meer mee om de boel niet op de spits te drijven. „Toen ik het contract tekende, hebben be­stuur en ik afgesproken dat als we van elkaar af zouden wil­len, dat ook moest kunnen.

Anders houd je elkaar zo in een wurggreep. Daar heeft niemand iets aan. Dat het interim-bestuur niet meer met hem verder wil, was voor Van Seeters geen verrassing. „In januari komt er een nieuw bestuur. Dat moet met een schone lei beginnen, zo zal zijn geredeneerd. Dus moet het de handen vrij hebben om zelf een nieuwe trainer aan te stel­len. Eventueel kom ik daar zelf ook nog voor in aanmerking.

Tenminste, dat las ik in het persbericht. Zo lang kan ik niet wachten, want de meeste clubs die een nieuwe trainer
 zoeken, zijn voor het nieuwe jaar al voorzien.”

Vorig seizoen rommelde het bij DESK. Het was een strijd tussen rekkelijken en precie­zen. Moet de focus liggen op het eerste elftal, of moet alle aandacht uitgaan naar de jeugd? De jeugd laten prevale­ren kreeg de overhand, ook financieel. Van Seeters: „Op zich is er niks mis mee om de jeugd zo goed mogelijk op te leiden. Maar het is een illusie te denken dat die jongens bij DESK blijven als je ze finan­cieel niks kunt bieden. Ga maar na: je bent student, je verdient amper wat en je traint drie keer per week en speelt op zondag een wedstrijd. Dan is het lekker als je maandelijks een onkostenvergoeding krijgt. Dan mag je die jongens nog zo’n mooie faciliteiten hebben geboden om zich te ontwikke­len, ze zullen bijna allemaal vertrekken als het eerste elftal hen niets te bieden heeft. Spor­tief gezien kom je dan in een neerwaartse spiraal terecht.”

Van Seeters wil zijn karwei zo goed mogelijk afmaken: DESK behoeden voor degradatie.

„Dat verdienen de jongens.

En ook de club. DESK is al die jaren goed voor mij geweest.”


‘We spraken af dat als we van elkaar af zouden willen, dat ook moest kunnen’

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home