Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, december 29, 2010

Wachtgeld van Wim Luijendijk is ‘n privé-zaak’

KAATSHEUVEL – Het wachtgeld van burgemeester Wim Luijendijk (PvdA) roept vele reacties op, maar de politiek in Loon op Zand mengt zich niet in de discussie. „Het gaat om een privé-aangele­genheid en de burgemeester han­delt binnen de wet”, stelt fractie­voorzitter Jan Brekelmans (Lijst Loon op Zand). „ Ik begrijp dat het stof doet opwaaien. Het gaat per slot over een openbaar persoon. Maar hoe hiermee om te gaan, ligt bij de burgemeester zelf.”

Luijendijk ontvangt naast zijn sala­ris als burgemeester ook nog 1300 euro ( bruto) wachtgeld van Til­burg, zo bleek uit een overzicht van die gemeente. Luijendijk was acht jaar geleden wethouder in Til­burg en heeft nog tot zijn 65- ste recht op het wachtgeld. Het nieuws leidde tot nogal wat reac­ties, onder meer in de vorm van ingezonden brieven. VVD-fractie­voorzitter Jacky Smit steekt haar mening over alle publiciteit niet onder stoelen of banken. „ Is het nu al komkommertijd bij het Bra­bants Dagblad? Als het wachtgeld niet overeenkomt met de wettelij­ke regels binnen de rechtspositie, dan pas zou er een discussie moe­ten ontstaan. Eventuele discussies over wachtgelden dienen van bo­venaf gevoerd te worden, in de Tweede Kamer, en niet van onde­ren af over personen.”

Ook Peter Flohr (Pro3) vindt de ophef niet terecht. „ Als men vindt dat bestaande regelingen aange­past moeten worden, dan is dat aan de politiek om dat door mid­del van wetgeving tot stand te brengen. De betreffende regeling is de afgelopen jaren ook meerdere malen aangepast. Het is niet goed om een individu die van die rege­ling gebruikt maakt in de schijn­werpers te zetten en de suggestie te wekken dat er misbruik van ge­maakt wordt.”

Ad van Laarhoven (Gemeentebe­langen) houdt zich op de vlakte. „Ik weet niet wat de afspraken zijn tussen Tilburg en Wim Luijendijk.Het is niet aan ons om er iets van te vinden als we de achtergrond daarvan niet weten.” door Jeroen Ketelaars

Bron: Brabants Dagblad Auteur: Michel Koster

7 Comments:

Blogger H.W.Bogaard said...

Het gaat er niet om of het binnen de wet is;dat vind ik zo wie zo vanzelfsprekend!Maar of je als socialist dat soort zaken moet accepteren is een zaak van principes;vooral als je als ambtenaar je bemoeit met armoedebeleid,voedselbanken enz.Dat de VVD zo reageerd verbaasd mij niet;dat is de partij van de rijken rijker en de armen armer.

H.W.Bogaard

29 december, 2010  
Blogger janijsel said...

H.W.Boogaard slaat de spijker op zijn kop.
Het gaat om het principe maar hopelijk worden deze salonsocialisten zoals Luijendijk en dhr Flohr straks afgestraft.En gemeentebelangen en lijst LOZ hebben natuurlijk geen mening.Is dit het z.g nieuwe beleid van veel praten en weinig doen.Ik denk met weemoed terug aan Ria van Hoek

29 december, 2010  
Blogger maus said...

En Ria van Hoek ontvangt geen wachtgeld zeker?! Wat een negatieviteit weer... Zoals al eerder gezegd is het ontvangen van wachtgeld een landelijke regeling. Bestuurders van links tot rechts maken er gebruik van en terecht. Als we het hier niet mee eens zijn, dan moet het landelijke systeem veranderd worden. Maar val er geen individuele politici op aan dat zij geld ontvangen waar ze wettelijk gezien gewoon recht op hebben... Daarnaast vind ik het krom dat een bekwaam bestuurder, die de verantwoordelijkheid draagt voor een dorp, stad, provincie of land per definitie, maar vooral als deze van een linkse partij is, niet veel geld mag verdienen... In het bedrijfsleven worden salarissen, bonussen en gouden handdrukken weggegeven die vele malen hoger zijn... Maar over een bestuurder mogen we ineens allemaal een oordeel hebben, ook over het functioneren, terwijl dat voor de gemiddelde burger volgens mij helemaal niet inzichtelijk is...

31 december, 2010  
Blogger janijsel said...

Uitslag wekelijkse poll van het weekjournaal:100% van de lezers vindt dat Luijendijk zijn extra wachtgeld moet terug geven.
Kan het nog duidelijker?
Het nieuwe bestuur wil de burger toch mee laten praten en beslissen. Of is dat ook weer zo'n loze kreet.Kom op Wim nu kun je laten zien dat je een echte bestuurder bent.

31 december, 2010  
Blogger henry said...

belachelijk dat deze graaierij gewoon maar kan. zo zie je maar dat de hoge heren zichzelf warm houden, ons maar kaalplukken waar het kan ,extra belastingen invoeren en waarom om deze heren te laten profiteren. de wet op bonusen en wachtgelden moest maar eens snel aangepast worden, maar ja dat zal niet zo snel gaan aangezien ze zelf een vinger in de pap hebben daarin.

31 december, 2010  
Blogger janijsel said...

Nou Maus dat komt omdat die z.g linkse overal tegen aan schoppen en zichzelf intussen verrijken.
Maar het feit dat je deze twee zaken met elkaar vergelijkt zegt al genoeg hoe je in de maatschappij staat.

31 december, 2010  
Blogger maus said...

Jan IJsel: Als je de discussie zuiver wilt houden, dan moet er met goede inhoudelijke argumenten gekomen worden en niet 'alle linkse politici' over één kam scheren of individuele personen in een hoek zetten. Mijn standpunt blijft hetzelfde: er moet landelijk naar de wachtgeldregelingen gekeken worden als we het daar niet mee eens zijn en we moeten geen individuele personen aanvallen die er wettelijk gezien gewoon recht op hebben...

01 januari, 2011  

Een reactie posten

<< Home