Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, december 23, 2011

Trouwen in hotel Efteling voorbij

KAATSHEUVEL – Het Efteling Hotel verdwijnt als trouwlocatie. De be­langstelling om in het hotel te trou­wen is de laatste jaren fors afgeno­men. Het is, volgens de Efteling, niet de enige reden om nu te stop­pen met de huwelijksvoltrekkin­gen.

„Het hotel is zich steeds meer gaan richten op het zakelijke seg­ment”, stelt de Efteling-woordvoer­ster. „Daar passen de huwelijksvol­trekkingen minder bij. Zo’n plech­tigheid heeft ook nogal wat voeten in de aarde.”

De afgelopen jaren liep het aantal huwelijksvoltrekkingen in het ho­tel terug van zo’n tachtig naar twintig, afgelopen jaar. „Bruidspa­ren komen bijvoorbeeld nog wel veel voor borrels, diners of bruids­reportages hier naartoe”, aldus de woordvoerster. „Maar de echte hu­welijksplechtigheid gebeurde steeds vaker elders.” Ook het Land­huys in Efteling Bosrijk vervalt per 1 januari als officiële trouwplek. Daar is slechts één huwelijk vol­trokken.

Volgens de Efteling ging het daar om een bijzonder verzoek en was het nooit de bedoeling om Bosrijk echt als trouwplek aan te laten wijzen. De gemeente Loon op Zand krijgt er per 1 januari ook een nieuwe trouwlocatie bij: boer­derij Het Uilennest aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand.

Bron BD