Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, maart 03, 2012

Extra cameratoezicht na ongeregeldheden Kaatsheuvel

Naast extra politietoezicht ko­men er vrijwel zeker ook meer camera’s in Kaatsheuvel.

Onderzoek naar ongeregeld­heden tijdens carnaval loopt nog.


Mogelijk meer aanhoudingen na bekijken van camerabeelden.


KAATSHEUVEL –
In het centrum van Kaatsheuvel komt vrijwel zeker extra cameratoezicht na de ongere­geldheden tijdens carnaval om zo herhaling te voorkomen. Politie en gemeente buigen zich nog over de vraag waarom de relschoppers zo agressief waren. „Daar zijn verschil­lende ideeën over”, aldus burge­meester Wim Luijendijk. „ Maar sommige spreken elkaar tegen. Dus dat zijn we verder aan het on­derzoeken.”
De politie heeft de af­gelopen carnaval de handen vol ge­had aan een groep relschoppers die zich tegen de agenten keerde. Het was drie nachten achter elkaar onrustig. De politie is nog druk be­zig met het onderzoek. Zo worden camerabeelden bekeken, waarop wellicht relschoppers herkenbaar zijn. Of dat tot meer aanhoudin­gen leidt is nog niet duidelijk.

BurgemeesterWim Luijendijk blik­te donderdagavond in de commis­sie Bestuur en Middelen kort te­rug op de gebeurtenissen. Volgens hem heeft de politie goed gehan­deld door niet te hard in te grij­pen, waardoor zaken niet verder
geëscaleerd zijn. Het aantal aan­houdingen bleef uiteindelijk ook beperkt tot één. „ Agenten kwa­men terecht in hachelijke situaties en werden opeens geconfronteerd met onverklaarbare agressie”, stel­de Luijendijk. „ Ik heb buitenge­woon veel waardering voor de aan­pak van de politie.” Luijendijk spreekt van ernstige ongeregeldhe­den. Toch stelt hij dat de zaak niet groter gemaakt moet worden dan die is. „ Dat vindt ook de politie”, aldus Luijendijk, „Het ging om een harde kern van zo’n twintig relschoppers en enkele tientallen meelopers. Met de vele honderden andere carnavalsvierders in Kaats­heuvel waren geen problemen.”

De politie blijft de komende week­einden wel extra toezicht houden in het centrum van Kaatsheuvel. Verder komen er meer camera’s. „Dat moet zorgen voor meer en scherpere beelden”, stelt Luijen­dijk. Ook zijn er nauwe contacten met het jongerenwerk. „We willen weten wat er nu precies speelt.” Enkele weken voor carnaval waren er namelijk ook al schermutselin­gen in de omgeving van de Schot­sestraat, waarbij agenten beledigd en bedreigd zijn.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home