Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, mei 16, 2012

Kets West nog lastig verhaal

Eerste bouwactiviteiten op Be­drijvenpark Kaatsheuvel op z’n vroegst in het najaar.

Verkoop kavels blijft lastig.


Wel is er schot in plannen Hultermans en bedrijfsverzamel­gebouw.


door
Michel Koster KAATSHEUVEL –
De bouw van het eerste bedrijfspand op het toekom­stig Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets West II) begint op z’n vroegst dit najaar. Het Kaatsheuvel­se bedrijf Hultermans Elektro & Beveiliging is voorlopig nog één van de weinige ondernemers die zich definitief op het nieuwe be­drijventerrein wil vestigen. De ver­koop van kavels blijft een lastige opgave.

„ Ondernemers zetten in deze on­zekere tijd pas een handtekening als ze driehonderd procent zeker van hun zaak zijn”, stelt een woordvoerder van Van de Zande Makelaardij. „ De interesse is er wel. Maar het duurt even voordat het ei echt gelegd is. Dit speelt overal.” Volgens hem zijn er op dit moment vier ondernemers met se­rieuze belangstelling voor een ka­vel: drie uit de gemeente Loon op Zand en één uit de gemeente Waalwijk. Voorlopig zijn er pas twee percelen verkocht van het ter­rein
van zo’n 6,5 hectare tussen Kaatsheuvel en Sprang- Capelle. Naast Hultermans heeft ook ont­wikkelaar De Bunte Vastgoed een kavel gekocht voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. Het ontwerp hiervoor is ver klaar. Bin­nenkort gaan deze bedrijfsruimtes de verkoop in.

De nieuwbouwplannen van Hul­termans zijn ook vergevorderd. Het bedrijf hoopt de tweede helft van dit jaar met de bouw te star­ten, al durft het geen keiharde voorspellingen te doen. De nieuw­bouw zou in dat geval eind 2013 klaar zijn. Volgens de gemeente is het belangrijk dat er echt gebouwd gaat worden op het al tijden braak­liggende terrein, in de hoop dat meer ondernemers dit voorbeeld gaan volgen. Om het Kaatsheuvel­se bedrijvenpark verder te promo­ten, is onlangs een groot informa­tiebord bij het terrein gezet. Bin­nenkort moet ook een speciale
website worden gelanceerd.

Bron: Brabants Dagblad

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home