Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, juni 26, 2012

Dorpshart verdeelt coalitiepartij Pro3

KAATSHEUVEL – Het aangepaste plan voor het Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel zorgt voor verdeeld­heid bij coalitiepartij Pro3. Ge­meenteraadslid Cees van de Ven is zeer kritisch over het voorliggende voorstel. „Het is eigenlijk onverant­woord”, stelt hij vast. Zijn fractie­voorzitter Peter Flohr laat een heel ander geluid horen. „ Zoals het voorstel er nu ligt, voldoet het aan de randvoorwaarden. Ik zie op dit moment geen reden om nee te zeggen.”

Het belooft bij coalitiepartij Pro3 nog een pittige discussie te wor­den in aanloop naar de gemeente­raadsvergadering van donderdag, waar de plannen voor het Brui­send Dorpshart besproken wor­den. De gemeente wil het miljoe­nenproject vlottrekken. Na lang onderhandelen met Heijmans en WSG (de beoogde bouwers van het dorpshart) ligt er nu een aange­past plan, waar de politiek haar
oordeel over mag vellen. De oppo­sitiepartijen CDA en VVD toon­den zich eerder al zeer kritisch over het onderhandelingsresultaat. Volgens hen krijgt de gemeente veel minder voor hetzelfde geld. De coalitiepartijen Gemeentebe­langen, Pro3 en Lijst Loon op Zand waren juist vol lof over de onderhandelaars.

Maar niet iedereen bij Pro3 blijkt zo positief. De kritiek komt van Cees van de Ven, die sinds mei weer gemeenteraadslid is. „ Je moet niet instemmen met een sterk uitgekleed plan, waar we la­ter spijt van krijgen.”

Van de Ven baseert zijn kritiek vooral op informatie over het toe­komstige gemeenschapshuis, die hem zou zijn ‘toegespeeld.’ Vol­gens hem biedt het gebouw veel te weinig ruimte voor de gemeentelij­ke en sociaal-culturele functies, ho­reca,
bibliotheek en VVV. „Het
wordt heel armetierig.”

Zijn advies: stel het besluit uit. „Richt het dorpshart tijdelijk echt als groen park in en wacht op bete­re tijden”, geeft hij een suggestie mee. Hij hoopt zijn fractiegenoten ook op die gedachten te brengen. Maar wat als dat niet voor donder­dag gebeurt? Daar wil Van de Ven zich nog niet over uitspreken. „Ik zal in ieder geval flink tegengas ge­ven.” Pro3-fractievoorzitter Peter Flohr reageert stomverbaasd op de kritiek uit zijn fractie. „Ik ben hier echt niet van op de hoogte. Ik zal het deze week dan nog wel ho­ren.”

Net als Cees van de Ven roept ook CDA op om het besluit over het aangepaste plan voor het dorps­hart uit te stellen. Fractievoorzitter Gert-Jan van den Dries vindt dat er nog veel te veel ‘open eindjes’ en risico’s zijn. Hij wijst onder meer op de groep ambtenaren, waarvoor nog huisvesting gezocht moet worden. „Daar is ook veel geld mee gemoeid.” Ook vindt het CDA de aanleg van een parkeerkel­der niet nodig nu de plannen afge­slankt worden. De VVD zet ook grote vraagtekens bij de huidige plannen. De oppositiepartij betitel­de de gemeente eerder al als de ‘grote verliezer’ bij de onderhande­lingen over het dorpshart. „We worden niet één, niet twee maar drie oren aangenaaid”, schrijft VVD-fractievoorzitster Jacky Smit op haar weblog.

Het college vindt juist dat Kaats­heuvel met het huidige plan een mooi nieuw centrum met ‘Bra­bantse allure’ krijgt en de risico’s veel beter afgedekt zijn.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home