Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zaterdag, april 11, 2015

Strijd rond reorganisatie smc lijkt gestreden


door Erik van Hest
KAATSHEUVEL De strijd rond de reorganisatie van de Stichting Multifunctionele Centra (SMC) in de gemeente Loon op Zand lijkt gestreden. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst gisteren in Kaatsheuvel kwamen er nauwelijks reacties vanuit de politiek en betrokkenen op het principeakkoord tussen het SMC-bestuur en het Loonse college.

Ook een aanwezige delegatie van het SMC-personeel leek zich neer te leggen bij het besluit, maar uitte  wel haar ernstige zorgen over de toekomst.
Het SMC, dat eigenaar is van zalencentra De Werft (Kaatsheuvel) en De Wetering (Loon op Zand), moet reorganiseren vanwege een forse bezuiniging  op de subsidie. 
Na een jaar van moeizaam overleg werd er onlangs een principeakkoord bereikt. Daarin staat onder meer dat de gebouwen voor een bedrag van 4,1 miljoen aan de gemeente Loon op Zand worden overgedragen. Er worden vier mensen ontslagen.
Na vele besloten vergaderingen over de kwestie, hadden de Loonse gemeenteraadsleden gisteren voor het eerst de gelegenheid om zich in het openbaar uit te spreken over het principeakkoord. Daar werd  nauwelijks gebruik van gemaakt. 
Alleen raadslid Henk van Komen (Gemeentebelangen) was kritisch over het besluit om geen vrijwilligersmodel in te voeren, zoals dat bij buurtcentrum de Gildenbond het geval is. 
Interim-bestuurslid Kees Roelofs van het SMC wees erop dat het in vergelijkbare organisaties soms jaren duurt om een model met professionals en vrijwilligers succesvol te introduceren. „Daarnaast is het niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden. We zijn al een half jaar op zoek naar mensen voor het bestuur. Hopelijk krijgen we wel de kans van u om dit allemaal voor elkaar te krijgen.”
Van Komen plaatste ook zijn twijfels bij de noodzaak om de horecatak van het SMC te behouden. „Daar komt nog een discussie over”, kondigde  Van Komen aan.
Het personeel van het SMC vroeg zich vooral af of er straks nog genoeg werk is voor hen. De sociaal culturele activiteiten in het centrum verhuizen in het najaar namelijk naar Het Klavier. Alleen de sportverenigingen blijven in de Werft. De overgebleven personeelsleden, zo’n 15 fte verdeeld over een kleine 40 mensen, vrezen dan ook dat er op termijn meer ontslagen vallen. 
Wethouder Kees Grootswagers (CDA) herhaalde echter zijn standpunt dat er voldoende werk voorhanden blijft. „De Werft is straks nog steeds van 9.00 uur ‘s ochtends tot ‘s avonds laat open. Daar is nog steeds personeel voor nodig.”

Volgens het college wordt nog onderzocht wat er met het gebouw de Werft gebeurt: slopen, verbouwen of nieuwbouw.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home