Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, november 06, 2015

Loonse Raad  zet vol in op vrijwilliger

Door: Jan in ‘t Groen

Gisteravond gingen in Loon op Zand de algemene beschouwingen van start. De vrijwilligers speelden een centrale rol.

Loon op Zand – De gemeenteraad van Loon op Zand wil met de buitensportverenigingen om de tafel om de eerder vastgestelde bezuinigingen opnieuw te onderzoeken. De fractie van Gemeentebelangen diende een amendement in waarin zij voorstelde  het  te korten subsidiebedrag van 102.288 euro (over 2014 tot 2013) in te zetten als onderhandelingsruimte.  Dit voorstel kreeg de volledige steun van de Raad.  Eerder lag het voorstel op tafel om de bezuiniging van 2016 te bevriezen.  Volgens fractievoorzitter Ad van Laarhoven, mogen vrijwilligers niet de dupe worden van een juridisch steekspel. “Dat hoort niet thuis bij vrijwilligers”.  De buitensportverenigingen maakten eerder al de gang naar de bestuursrechter.  Volgens  Frank van Wel (VVD), was de hele commotie niet nodig geweest als de coalitiepartijen beter hadden nagedacht toen het besluit viel. Ook het CDA stemde toen tegen de bezuinigingen. “Dat standpunt hebben we nooit verlaten”, aldus Martin Krikken. Na een schorsing ging het college akkoord met het voorstel van Gemeentebelangen.  Secretaris Christ van Wezel van Voetbalvereniging DESK toonde zich tevreden. “Dit is een draai van 180 graden”,  zo constateerde hij.  
Tijdens de begrotingsbehandeling bleken veel fracties in te zetten op een solide verenigingsleven en de grotere evenementen. Zo maakt de fractie van Pro3 zich zorgen over het voortbestaan van de dorp overstijgende evenementen zoals het Pleinfestival, Kraokfestival, Wereldwijdfestival en de Kerstklokkenloop. Flohr: “Omdat veel  inwoners zich hiervoor  belangeloos inzetten  bevelen wij U dit ter overweging aan bij de bijstelling van het subsidiebeleid volgend jaar”. Coalitiegenoot CDA steunde deze visie. Volgens Voor Loon zijn het voor de verenigingen en de vele vrijwilligers moeilijke tijden. “Daar wij uitgaan van eigen kracht en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen blijkt dit in de praktijk erg lastig”, aldus fractievoorzitter Jan Brekelmans. De fractie is van mening dat de Raad niet dezelfde fout moet maken als bij de Werft, waar beknibbeld is op onderhoud. “We pleiten daarom ook voor een nieuw subsidiebeleid die duidelijkheid geeft waar de verenigingen recht op hebben”.  De grootste fractie, Gemeentebelangen,  probeerde in haar betoog een lans te breken voor alle vrijwilligers. Volgens fractievoorzitter Ad van Laarhoven is de vrijwilliger de spil van de samenleving. “Zonder hem, zonder haar zouden velen buiten de maatschappij komen staan. In de afgelopen jaren hebben wij deze vrijwilligers moeten korten op inkomsten en dat ging ons erg aan ons hart. Wij hebben hen gevraagd om een meedenkende houding en we hebben gezien dat de kleine en de grote verenigingen met ons mee hebben gedacht. Nu zien we met lede ogen aan dat voor een deel van de verenigingen het water aan de lippen staat”.  Volgens de fractie ontstaat is er, nu de economie aantrekt , ruimte om de vrijwilliger financieel te ondersteunen. Gemeentebelangen heeft er jaren geleden mee ingestemd incidentele initiatieven te ondersteunen, maar niet ten koste van onze verenigingen”. 

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home