Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, februari 10, 2012

Kosten winkelhart blijft heikel punt

KAATSHEUVEL – Het plan voor een aantrekkelijker winkelhart in Kaatsheuvel mag de gemeente Loon op Zand niet opnieuw op on­verwachte kosten jagen. De ge­meenteraad was daar gisteravond duidelijk over. Wel kwam hij met geld over de brug voor een onder­zoek naar de plannen om het Kaatsheuvelse winkelgebied op te knappen. Nog dit jaar moet meer duidelijk worden over de haalbaar­heid en kosten. Het besluit van de raad betekent een belangrijke stap voor de plan­nen voor het winkelhart. Het cen­trum moet nodig opgeknapt wor­den. Daar zijn ondernemers en ge­meente het over eens. Maar het blijkt een moeizaam proces. Het project valt of staat met initiatie­ven van ondernemers zelf.

De politiek stemde gisteravond in met de OntwikkelingsvisieWinkel­hart Kaatsheuvel, waarin gemeen­te en winkeliers in grote lijnen aan­geven welke kant ze met het win­kelgebied op willen. Over de in­houd van de visie was nauwelijks discussie meer. Over de mogelijke kosten wel. De gemeente heeft eer­der al zo’n 365.000 euro in de plan­nen voor het winkelhart gestoken. Volgens de nieuwe wethouder Henk van Komen (Gemeentebe­langen) was het erg lastig om te achterhalen waar al dat geld aan is besteed. „Dat heeft me verbaasd.” VVD en CDA stemden in ieder ge­val tegen het voorstel om dat be­drag
nu achteraf af te boeken. Ge­meentebelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand slikten het ‘ verlies’ wel. De raad stemde wel unaniem in met een bijdrage van 40.000 eu­ro aan Winkeliers Vereniging Kaatsheuvel voor het houden van een haalbaarheidsstudie ( kosten zo’n 85.000 euro). Daarbij wordt onder meer gekeken naar de exac­te invulling van het centrum, kos­ten, horeca en ‘themashopping’.

Gemeentebelangen en Pro3 steun­den een motie van Lijst Loon op Zand waarin nog eens nadrukke­lijk staat dat het Bruisend Dorps­hart ook bij de plannen betrokken moet worden. Verder zou de uit­voering van de visie ‘budgetneu­traal’ voor de gemeente moeten worden uitgevoerd. VVD en CDA stemden tegen de motie. Volgens CDA-raadslid Mieke Broeders kan het best zo zijn dat de gemeente moet investeren in het ‘openbaar gebied’. „Ik geloof niet dat dat bud­getneutraal
kan.”

Bron: Brabants Dagblad Auteur Michel Koster

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home