Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, maart 13, 2012

Discussie over herindeling laait weer op

KAATSHEUVEL – De discussie over herindeling brandt los in de ge­meente Loon op Zand. Ook voor de politiek lijkt het onderwerp geen taboe meer. Coalitiepartij Pro3 houdt maandag 16 april een openbare bijeenkomst in multi­functioneel centrum De Werft in Kaatsheuvel met als centraal the­ma: ‘ Samenvoegen of samenwer­ken’.
Moet Loon op Zand een zelfstandi­ge gemeente blijven? De menin­gen lopen uiteen. Pro3 wil met de bijeenkomst voor- en tegenstan­ders van herindeling aan het woord laten.

Burgemeester en wethouders heb­ben altijd benadrukt niet aan de zelfstandigheid van Loon op Zand te willen tornen. Wel leven er plannen voor een zeer vergaande samenwerking met de gemeente Waalwijk. Het gaat om de vor­ming van één gemeentelijke dienst (
backoffice)
voor Loon op Zand én Waalwijk. Maar er is nog veel on­derzoek en overleg nodig voor zo’n zeer nauwe samenwerkings­vorm.

Niet iedereen blijkt ervan over­tuigd dat dat de beste oplossing voor Loon op Zand is en wil juist
een stap verder gaan: een echte herindeling. Jacques Broeders (Ge­meentebelangen) zwengelde bij zijn afscheid als wethouder de dis­cussie al aan. Hij heeft gepleit voor een onderzoek naar een herinde­ling. Zo ziet hij kansen voor de sa­menvoeging van Loon op Zand, Waalwijk en Heusden tot één ster­ke Langstraat- gemeente.

Ook voormalig PvdA-raadslid Wim Meulesteen heeft zich hard gemaakt voor herindeling (Kaats­heuvel naar Waalwijk, Loon op Zand naar Tilburg en De Moer naar Dongen.) De voorstanders van samenvoe­ging wijzen onder meer op de kwetsbaarheid van Loon op Zand en de slechte financiële situatie van de gemeente. De problemen rond het centrumplan Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel voeden dat gevoel.

College en gemeenteraad hebben zich eerder uitgesproken voor een zelfstandig Loon op Zand. De frac­tie van Pro3 staat daar nog altijd achter, benadrukt fractievoorzitter Peter Flohr. Met de bijeenkomst zwengelt het bestuur van zijn par­tij de discussie toch weer verder aan. „Maar daar heb ik geen enkel probleem mee”, stelt Flohr. „ Het is juist goed als een politieke partij op zo’n actueel onderwerp in­springt.”

Volgens Pro3-bestuurslid Nanny Verheijen leent die discussie zich goed voor zo’n opiniërende bijeen­komst. „ Ook binnen onze partij wordt heel verschillend over dat onderwerp gedacht.” Zo riep par­tijlid Jan van Gorkum laatst op niet verder ‘aan te modderen met de gemeentelijke samenwerking met Waalwijk’, maar te gaan voor herindeling.

Pro3 legt nog de laatste hand aan het programma van de bijeen­komst van 16 april. Naast bijdra­gen van ( ervarings) deskundigen is er in ieder geval ruimte voor dis­cussie.


Brom: Brabants Dagblad. Auteur Michel Koster


1 Comments:

Blogger anoniempje said...

Welja. Laten we samengaan met Waalwijk en Heusden. We hebben schijnbaar nog niet geleerd van de samengang met Europa. Dan krijgen we tenminste de problemen van Waalwijk en Heusden ook in ons nek net zoals we de problemen van Griekenland in ons nek krijgen.
En wat betreft die 'slechte financiele situatie'. Die hebben ze toch zelf veroorzaakt met hun achterlijke plannen voor een bruisend dorpshart, terwijl er helemaal geen geld voor was. Laatst las ik ook ergens dat de gemeente zich ergerde over het uitzicht op het extra parkeerterrein van de Efteling. Kijk eerst eens naar het uitzicht in je eigen centrum gemeente. Het lijkt wel alsof er een bom gevallen is. Dat uitzicht is vele malen storender dan die auto's die je ziet staan bij de Efteling.

17 maart, 2012  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home