Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, april 20, 2012

Schot in overleg centrumplan


KAATSHEUVEL – De bouw van het project Bruisend Dorpshart komt in zicht. De gemeente Loon op Zand en de bouwers Heijmans, WSG en ProperStok zijn dichtbij een akkoord over de invulling van het centrum Dorpshart in Kaats­heuvel. Dat stelt wethouder Ge­rard Bruijniks (Gemeentebelan­gen) zonder nu al alle details prijs te willen geven. De onderhandelin­gen lijken af te koersen op een aan­gepast plan met daarin onder meer de bouw van een gemeen­schapshuis (met culturele en ge­meentelijke functies), parkeerkel­der, woningen en horeca.

Het noodlijdende WSG dat diver­se projecten wil afstoten, blijft voorlopig bij de plannen betrok­ken. Wel lijkt een belangrijke rol weggelegd voor wooncorporatie Casade, die aangeschoven is bij de onderhandelingen over het dorps­hart. Wat Casade precies gaat doen, wil directeur Roel van Gurp nog niet zeggen. „Maar wij zien dat het dorpshart in Kaatsheuvel een trauma begint te worden”, stelt hij. „Casade heeft ook een maatschappelijke rol. Je moet dan bij zo’n project de nek durven uit te steken.”

Met name de gemeente Loon op Zand en WSG worstelden met de kosten van de oorspronkelijke plannen voor het dorpshart. De laatste maanden is druk onderhan­deld over eventuele aanpassingen van het project. Daarbij moest re­kening worden gehouden met de afspraken die zijn gemaakt bij de Europese aanbesteding van het project.

Wethouder Bruijniks wil nog niet te diep op de resultaten van de on­derhandelingen met VOF Brui­send Dorpshart ( WSG, Heijmans en ProperStok) ingaan. Volgens hem is achter gesloten deuren zeer intensief overlegd, maar is bewust gekozen voor radiostilte. „ Uitspra­ken kunnen soms verkeerd vallen en zo de onderhandelingen scha­den”, stelt hij. De gemeenteraad werd gisteravond op de hoogte ge­bracht van de huidige stand van za­ken, maar Bruijniks vroeg begrip voor het feit dat hij nu nog niet al­les kan zeggen. CDA en VVD had­den duidelijk op meer informatie gehoopt. „Ik ben zwaar teleurge­steld dat er weer niets nieuws wordt verteld”, aldus Jacky Smit (VVD). De coalitie deelt die kri­tiek niet. De raad krijgt in mei of juni een concreet voorstel voorgelegd, aldus Bruijniks. In hoofdlijnen zijn de betrokken partijen er wel uit, stelt hij. „Maar het venijn zit ‘m in de staart. De plannen worden nog he­lemaal financieel en juridisch door­gelicht. Zorgvuldigheid gaat nu bo­ven snelheid.” Volgens hem moet het project straks niet wéér stil ko­men te liggen door onverwachte tegenvallers. Aan de andere kant is wel haast geboden, want de vertra­ging kost de gemeente veel geld. Ie­dere dag lopen de kosten verder op. Ook voor de beeldvorming is het belangrijk dat snel gebouwd gaat worden op het braakliggende terrein in het centrum. Na bijna anderhalf jaar is het dorpshart nog niet meer dan een zandvlakte.

Bron: Brabants Dagblad . Auteur: Michel Koster

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home