Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, februari 05, 2013

De Hil sluit langzaam de deuren

Bestuur De Hil komt ouders tegemoet; school sluit als groepen 6 en 7 klaar zijn.

KAATSHEUVEL – Basisschool De Hil in Kaatsheuvel gaat de deuren slui­ten. De komende drie jaar wordt de school gefaseerd opgeheven. Alleen de huidige groepen 6 en 7 kunnen hun basisschooltijd nog op De Hil af­ronden. Dat heeft het schoolbestuur aan de ouders laten weten.
In augustus van dit jaar sluit het schoolgebouw aan de Oosterwij­klaan definitief zijn deuren. De 36 leerlingen van groepen 6 en 7 ver­huizen dan naar twee lokalen in de Theresiasschool in Kaatsheuvel, waar zij les blijven krijgen van hun eigen leerkrachten volgens de les­methodes van De Hil. Dat gebeurt dus niet in een combiklas maar in twee aparte klassen. De leerlingen van de huidige groepen 1 tot en met 5 van De Hil zullen wel op zoek moeten naar een nieuwe school.

De aanstaande sluiting van De Hil is een gevolg van een teveel aan ba­sisscholen in Kaatsheuvel. Zes van de zeven scholen liggen binnen een straal van twee kilometer, ter­wijl de bevolking in deze wijken krimpt. Met name de katholieke basisscholen De Hil, Theresia en Klimop kampen daardoor met een teruglopend aantal leerlingen.

Op initiatief van Stichting Leer­rijk, de overkoepelende organisatie van zeventien scholen in Loon op Zand, Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle, werden ouders ge­vraagd mee te denken over de toe­komst van de scholen.

De ideale oplossing, het onder­brengen van De Hil, Klimop en Theresia in een nieuwe multifunc­tionele accommodatie, is op korte termijn niet haalbaar. Mede op ad­vies van ouders en teamleden van de drie scholen, werd het huidige besluit over De Hil genomen.

Volgens Eric de Brouwer, directeur van de drie scholen, zit er wel een belangrijke voorwaarde aan het be­sluit. „De ouders wilden graag dat de groepen 6 en 7 hun schooltijd op De Hil konden afronden. Dan is hetwel van belang dat zij hun kin­deren op De Hil houden. Volgens het ministerie van Onderwijs moet een basisschool namelijk mi­nimaal 23 leerlingen tellen.”

Omdat de Onderwijsinspectie kijkt naar het afgelopen schooljaar, kan de huidige groep 6 ondanks een aantal van 22 leerlingen het laatste leerjaar volbrengen. Dat ge­beurt volgens De Brouwer op de Theresiaschool vanwege de veilig­heid. „Het is onverantwoord om zo’n kleine groep in een vrijwel leeg gebouw les te geven. Ook so­ciaal gezien is het beter als zij naar een andereomgeving gaan.”

De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5 moeten dus op zoek naar andere scholen. „Ik hoop dat ouders dan kiezen voor deKlimop, want die school blijft bestaan. We willen graag een lespunt behou­den op die locatie en de Klimop heeft zeker bestaansrecht. Als er leerlingen van De Hil naar de Klimop gaan is dat een mooie im­puls voor die school.”
Volgens De Brouwer hebben de ouders begrip voor de situatie. „Ouders hebben nog tot 18 februari om aan te geven of hun kinderen meenaar de Theresiaschool gaan.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home