Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, februari 05, 2013

Extra beveiliging tijdens carnaval Kaatsheuvel en Loon op Zand

Kaatsheuvel/Loon op Zand – Twee beveiligers van een particulier beveiligingsbe­drijf gaan tijdens het carnaval in Loon op Zand ‘s avonds en ‘s nachts preventief surveilleren. Ze doen dat samenmet de politie.

De gemeente Loon op Zand heeft de twee beveiligers ingehuurdom ongeregeldheden te voorkomen.

Vorig jaar vonden er tijdens de car­navalsdagen in Kaatsheuvel aller­lei ongeregeldheden plaats. Erwa­ren opstootjes op straat en er hing een grimmige sfeer in het cen­trum. De gemeente overwoog toen zelfs evenomde carnavalsac­tiviteiten op de derde dag af te ge­lasten. Uiteindelijk ging het feest door, maar de politie zag zich ge­noodzaakt verscherpt toezicht te houden.

Volgens de gemeentewerden de ongeregeldheden tijdens de vorige carnavalsactiviteiten veroorzaakt door een groep van vijftig relschop­pers. Een aantal van hen, de harde kern van de groep, kreeg enkele da­gen na carnaval een waarschu­wingsbrief toegestuurd, waarna de rust in het centrumterugkeerde.

Volgens een gemeentewoordvoer­ster zijn er dit jaar nog geen waar­schuwingsbrieven verstuurd: „Eén van de grootste raddraaiers heeft vorig jaar een gebiedsverbod gekre­gen, maar deze jongen is inmiddels verhuisd. Dat probleem heeft zich­zelf dus opgelost.”

De gemeente vertrouwt erop dat de inzet van twee extra beveiligers voldoende zal zijnomde orde te handhaven. De kosten voor het in­huren van de beveiliging komen voor rekening van de gemeente Loon op Zand.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home