Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

vrijdag, november 13, 2015

Raad bevriest bezuinigingen

door Erik van Hest en Jan in ‘t Groen
KAATSHEUVEL De bezuinigingen op de subsidies voor verenigingen in de gemeente Loon op Zand worden in 2016 bevroren. Het daardoor ontstane tekort in de begroting wordt aangevuld uit het budget voor samenlevingsinitiatieven. Dat heeft de Loonse gemeenteraad gisteren besloten tijdens de begrotingsbehandeling.

Vorige week al werd duidelijk dat alle fracties de bezuinigingen voor de verenigingen wilden herzien. Veel clubs dreigen namelijk in financiële nood te raken. Gisteren voegde de raad de daad bij het woord. In afwachting van een nieuw subsidiebeleid worden de clubs ontzien.

Plangroep Wetering
De raad besloot tevens dat er voor juli 2016 een financieel onderbouwd plan moet liggen voor de toekomst van zalencentrum de Wetering in Loon op Zand. Daarvoor moet een werkgroep komen bestaande uit inwoners, gebruikers, lokale ondernemers, exploitant SMC en ervaringsdeskundigen op het terrein van dorpshuizen, recreatie en toerisme. De motie hiervoor van fractie Voor Loon werd unaniem aangenomen. Dat gebeurde ook met een motie van Pro3 waarin werd opgeroepn om tot een mantelzorgbeleid te komen waarin ook een concrete blijk van waardering voor mantelzorger wordt ingevoerd. De raad was het ook eens over een voorstel van CDA om in 2016 een  congress te organiseren over het thema Leisure.

Onenigheid

Toch was er voor het eerst deze raadsperiode ook onenigheid in de tot nu toe zo eensgezinde gemeenteraad. Tot zichtbare ergernis bij coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en Voor Loon, besloot de VVD namelijk als enige fractie niet in te stemmen met de begroting. De fractie maakte zich ook al niet populair met een motie waarin het voorstelde om overlastgevende arbeidsimmigranten uit de gemeente te weren. Het zorgde voor een felle en emotionele reactie van Pro3-fractievoorzitter Peter Flohr. Ook een motie van de VVD over de samenlevingsinitiatieven viel niet goed. VVD-fractievoorzitter Frank van Wel laakte de onduidelijke criteria waarmee geld aan projecten werd toegewezen. Zijn fractie stond echter alleen

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home